Izložba 'Križni put' u Galeriji Krug u Dugom Ratu

Poljički slikari okupljeni u dugoratskom likovnom Krugu na Korizmenim radionicama Kruga i Božićnog sela Gornji Dolac naslikali su sa puno ljubavi Križni put za crkvu Sv. Roka u Gornjem Polju.
14 ljudi, 14 postaja. 14 pogleda na život i muku našeg Gospodina, 14 različitosti a sve samo jedna i uvijek ista LJUBAV..
Gospodine Isuse Kriste uputili su se s tobom prema Golgoti, mjestu tvoje velike žrtve za sve nas. Uputili su se u tišini svoga srca jecajući i kajući se za sve svoje prijestupe i grijehe. Njihova korizmena razmišljanja i molitve namjenili su za sebe, za svoje obraćenje, za ljude koje vole, kojima su puno puta učinili nažao, a oni su nas samo ljubili..
Promocija ovog Križnog puta biti će održana u Galeriji KRUG, u kući kulture u Dugom Ratu (prizemlje stare zgrade općine) u petak, 17.03.2023 s početkom u 19 sati, u sklopu obilježavanja blagdana svetog Josipa, zaštitnika naše dugoratske župe i proslave Dana općine Dugi Rat.


CRKVA SV. ROKA, GORNJE POLJE

Usred Gornjeg Dolca je kapela sv. Roka podignuta u 18. st za vrijeme haranje kuge u Poljicima. Nalazi se na predjelu pod nazivom Soliovac na uzdignutom položaju. Crkva je ograđena suhozidom, a uz nju je guvno.

Prema vizitaciji zadarskog nadbiskupa Ottaviana Garzadorija 1625. crkva sv. Roka je već postojala u prvoj polovini 17. st Crkva je pravokutnog tlocrta, bez apside. Sagrađena je od nepravilnog kamena i pokrivena je kamenim pločama. Na pročelju je rustična kamena rozeta a na vrhu pročelja preslica s dva zvona.

U Prvom svjetskom ratu zvona su rastopljena za potrebe vojske. Veće zvono je napravljeno u Ljevaonici Cukrov u Splitu 1921. godine. Manje zvono lijevano u ljevaonici Ujević u Zagrebu 2000. godine donacija je Ivan Lučić Bega.
U crkvi se nalaze dva rustična drvena oltara s kamenim antependijima ukrašenim glavama kerubina i florealnim motivima. Jednostavna je sakralna građevina, po načinu gradnje i smještaju karakteristična je za crkve podignute sred zaseoka Gornjih Poljica. 

Crkva sv. Roka je zaštićeno kulturno dobro.

Povezani članci

Who's Online

We have 63 guests and no members online