Vijesti iz vijećnice

Općina Dugi Rat se na službenom portalu pohvalila projekatima na pomorskom dobru sufinaciranim sredstvima Splitsko–dalmatinske županije. Riječ je o kontinuiranom projektu nadohrane plaža na području naše općine, te izrade IV izmjena i dopuna PPUO Općine Dugi Rat (UPU Kosovac). U sklopu redovnog održavanja plaža na području Općine Dugi Rat, u 2017. godini obavljeno je nasipavanje plaža području Općine Dugi Rat kamenim agregatom i pijeskom. Nasipavanje plaža na području Općine Dugi Rat sufinancirano je u 2017. godini od Splitsko-dalmatinske županije u iznosu od 100.000 kn. U sklopu izrade IV izmjena i dopuna PPUO Općine Dugi Rat izrada dopune studije Strateške procjene utjecaja na okoliš (SPUO) te prostorno – planske dokumentacije IV. Izmjena i dopuna PPUO Općine Dugi Rat (UPU Kosovac - nova luka Krilo) sufinancirana je od Splitsko-dalmatinske županije u iznosu od 100.000 kn. Lijepo je znati da nas naša županija prati i podržava u općinskim projektima. Dio pohvala za ovo svakako idu i našem aktivnom županijskom vijećniku Jadranu Čizmiću. Nadajmo se da će potpore naše županije u idućim godinama biti i veće. Lijepo je da se sredstva vraćaju tamo gdje su i ostvarena.

MB

Povezani članci

Who's Online

We have 103 guests and no members online