Sjednica Povjerenstva za ocjenu novog Sanacijskog programa najavljena za 14.11.

Prva sjednica Povjerenstva za ocjenu novog Sanacijskog programa za prostor bivše tvornice ferolegura "Dalmacija" Dugi Rat planirana za petak, 14. studenoga 2014. s početkom u 10.00 sati. U okviru sjednice planiran je obilazak lokacije sanacije u vremenu od 10.00 do 11.30 sati i nakon toga nastavak sjednice u prostorijama Općine Dugi Rat. Članovi stručnog povjerenstva su ...

Sjednica Povjerenstva za ocjenu novog Sanacijskog programa najavljena za 14.11.

Izvor: Općina Dugi Rat
Foto: Ante Čizmić

U stručno povjerenstvo imenovani su:

1. Jadranka Matić, dipl.inž.geol., Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Služba za objedinjene uvjete zaštite okoliša i rizična postrojenja, Zagreb, predsjednica

2. Hrvoje Buljan, Mr.sc., dipl.inž.kem.tehn., Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Služba za objedinjene uvjete zaštite okoliša i rizična postrojenja, Zagreb, zamjenik predsjednice

3. Nataša Rauch, dipl. inž. arh., Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprava za dozvole državnog značaja, članica

4. Dragan Krasić, Dr.sc., dipl.inž.rud., Ministarstvo gospodarstva, Sektor za rudarstvo, član

5. Tina Runjić Ćuk, dipl.inž.građ. Vodnogospodarski odjel za vodno područje dalmatinskih slivova, Služba zaštite voda i mora, Hrvatske vode Split, članica

6. Aleksandar Rajilić, dipl.inž.rud./geoteh., Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Služba za planove, programe i informacijske sustave, član

radnici colliga

7. Marija Vuković, dipl.inž.arh., Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša, članica

8. Sunčana Završki Dominković, prof.geograf., Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Služba za planske dokumente, članica

9. Nevia Kružić, dipl.inž.građ., Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Služba za zaštitu mora i priobalja, članica

10. Nenad Leder, Dr.sc., dipl.inž.fiz., Hrvatski hidrografski institut u Splitu, član

11. Slavica Matijević, Dr.sc., Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu, članica

12. Nenad Periš, Mr.sc., Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Split, član

13. Nediljka Vukojević-Medvidović, Izv.prof.dr.sc., Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu, Zavod za inženjerstvo okoliša, članica

14. Josip Banović, Dr.med., predsjednik Općinskog vijeća Općine Dugi Rat, član

- Draga Mihelić, Dr.sc., prof.biol., Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Služba za objedinjene uvjete zaštite okoliša i rizična postrojenja, tajnica.

Povezani članci

Who's Online

We have 111 guests and no members online