Vijećnici o finiširanju izgradnje vatrogasnog doma, izmjenama i dopunama proračuna te cijeni sakupljanju komunalnog otpada

18. sjednica ovog saziva Općinskog vijeća Općine Dugi Rat najavljena je za petak, 11.11. u 17 sati u Općinskoj vijećnici Općine Dugi Rat. Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:
   1. Odluka o zaduživanju za izgradnju vatrogasnog doma (zbog isteka valjanosti indikativne ponuda HBOR-a Vijeće treba donijeti novu Odluku koja sadržava sve elemente po uputama ministarstva financija).
   2. Odluka o ispravci Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra (radi se o izmjeni greške u već donesenoj Odluci Vijeća za trafostanicu u Bajnicama, u kojoj je pogrešno napisan naziv katastarske općine. Uz ovu predloženu Odluku o izmjenama dostavljamo i original Odluku Vijeća o davanju koncesije).
   3. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Dugi Rat. (uz Odluku se dostavljaju Opći uvjeti ugovora o korištenju javne usluge, kao Prilog 1. i Obrazloženje načina na koji je određena cijena obvezne MJU).
   4. II. Izmjene i dopune proračuna Općine Dugi Rat za 2022. g.
4.1. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja kom. infrastr. za 2022. g.
4.2. Odluka o I. Izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja kom. infrastr. za 2022. g.
4.3. Odluka o I. Izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Dugi Rat za 2022. g.
4.4. Odluka o I. Izmjenama Programa javnih potreba iz socijalne skrbi Općine Dugi Rat za 2022. g.
4.5. Odluka o usvajanju II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Dugi Rat za 2022. g.  
   5. Viječnićka pitanja.  

18. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUGI RAT

MB 

Povezani članci

Who's Online

We have 87 guests and no members online