Usvojen proračun općine za 2015. u iznosu od 13,74 milijuna kuna

Na 26. sjednici Općinskog vijeća općine Dugi Rat usvojen je Proračun općine Dugi Rat za 2015. godinu. Ukupni proračunski prihodi planirani su na iznos od 13.739.000,00 kn. Ukupni rashodi planirani su pak na 20.739.000,00 kn. Razliku će se pokriti viškom prihoda ostvarenim u 2014. godini. Lijepo je znati da je naša Općina u ova krizna vremena ljeto koje je na izmaku završila u plusu. Eto prilike da se što više kvalitetnih i neophodnih projekata uspješno i realizira u idućem ljetu. Za razliku od događanja u susjednim mjestima Vaš dugogodišnji izvjestitelj s ovih sjednica konstantira da je u općini Dugi Rat suradnja vijećnika različitih političkih opcija na solidnom nivou, iako bi ona mogla i trebala biti i bolja. U nastavku pročitajte malo više detalja o proračunu Općine za 2015. i na što će se on utrošiti...

DUGI RAT

Usvojen proračun za 2015. u iznosu od 13,74 milijuna kuna

Tekst i foto: Davor Grgat
Video: Jakov Velić / TvDR- "Ukupni prihodi planirani su na iznos od 13.739.000,00 kn“, izvjestio je Jerko Roglić, načelnik Općine koji je dodao da je iznos manji od plana za tekuću godinu za 1.481.000,00 kn. Razlog tome su zadnje izmjene Zakona o porezu na dohodak koje idu na štetu lokalnih samouprava odnosno lokalne samouprave koje će po ovoj svrsi dobit znatno manje proračunskog novaca nego dosad.

Ukupni proračunski rashodi planirani su na iznos od 20.739.000,00 kn. Razliku će se pokriti viškom prihoda iz 2014. godine.

Ovaj višak prihoda u 2014. nastao je zadnjih mjeseci i to od poreza na dohodak od kapitala te nešto većih prihoda od planiranih iz stavke komunalni doprinosi.

Usvojen proračun općine za 2105

U rashodovnoj strani najveća stavka je "Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture“ sa predivđenim iznosom od 5.852.000,00 kn. Glavne stavke ovog programa su:
- nasipavanje plaže žalom i uređenje oštećenih šetnica: 250.000,0 kn
- pumpanje pjeska iz dubljih slojeva na površinu na plažama u Dućama: 300.000,00 kn
- uređenje novih šetnica: 400.000,00 kn
- projektiranje i uređenje nogostupa u Dućama (istočni ulaz u općinu): 150.000,00 kn
- zaštita okoliša (zeleni otoci): 170.000,00 kn
- uređenje nerazvrstane ceste Sv. Roko- Krug (potporni zidovi): 130.000,00 kn
- rekonstrukcija puta Verika u Bajnicama: 100.000,00 kn
- uređenje ulice Đački put u Oriju: 100.000,00 kn
- sanacija zida u Mosorskoj ulici Dugi Rat: 100.000,00 kn
- održavanje sportskih objekata: 160.000,00 kn
- troškovi električne energije: 600.000,00 kn
- eko renta gradu Splitu: 280.000,00 kn

Usvojen proračun općine za 2105

Za "Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture“ predviđeno je utroštiti iznos od 3.882.000,00 kn. Glavne stavke ovog programa su:

- uređenje središnjeg parka u Dugom Ratu: 500.000,00 kn
- uređenje ulice August Šenoa: 200.000,00 kn
- uređenje središnjeg Trga Općine: 200.000,00 kn
- vatrogasni dom, izrada dokumentacije i početak izgradnje: 500.000,00 kn
- zamjena javne rasvijete LED rasvijetom: 500.000,00 kn
- izrada UPU-ova obalnog pojasa: 482.000,00 kn
- izmijene i dopune PPUO Općine Dugi Rat: 150.000,00 kn
- dokumentacija za izgradnju kanalizacije Dugi Rat- Bajnice: 400.000,00 kn.

Usvojen proračun općine za 2105

Za "Program javnih potreba u sportu“ plairna je iznos od: 1.339.000,00 kn i u ovom programu najveća stavka je redovna djelatnost športskih klubova u iznosu od  1.069.000,00 kn.

Za "Program javnih potreba u kulturi“ namjenjeno je  636.000,00 kn. Od toga za Dugoratsko kulturno ljetom je previđen iznos od 150.000,00 kn.

"Program javnih potreba u socijali“ iznosi 1.155.000,00 kn. Glavne stavke ovog programa su:
- jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženima: 270.000,00 kn
- redovna djelatnost udruga: 165.000,00 kn
- subvencija đačkih pokaznih karata: 350.000,00 kn.

Usvojen proračun općine za 2105

Na sjednici se, osim o stavkama proračuna i njegovom usvajanju, raspravljalo i o drugim značajnim općinskim temama, kao što je UPU Luke Krilo, te o konačnom ozbiljnom razgovoru oko izgradnje vodovoda visoke zone, kojom prilikom bi se osigurala voda pa i put za mještane Gornjih Duća, Kruga, Zeljovića i Starog sela Jesenice, i time ih uključili u razvoj ruralnog turizma, jer ne zaboravimo, prije pedesetak godina upravo ta mjesta  bila bogata vinovom  lozom, smokvama, višnjama, maslinom, pa je vrijeme da se na tim prostorima zadrže i turisti. Imamo im što ponuditi.

Povezani članci

Who's Online

We have 148 guests and no members online