Odluka o financiranju programa i projekata javnih potreba u području socijalne skrbi za 2022.

Temeljem provedenog javnog natječaja za financiranje programa i projekata javnih potreba u području socijalne skrbi Općine Dugi Rat za 2022. godinu, od 01. ožujka 2022. godine, izvršena je provjera i odabir, projekata od strane Povjerenstva za administrativnu provjeru prijava i Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata, te se donosi Odluka o financiranju. Prijavitelji koji su ostvarili pravo na financiranje programa/projekata iz Proračuna Općine Dugi Rat su:

Izvor: Općina Dugi Rat

r.b. Naziv prijavitelja Naziv programa/projekta Odobreni iznos za financiranje projekta
1. Matica umirovljenika Omiš Unapređenje kvalitete života umirovljenika iz korištenja lokalnih resursa javnog i civilnog društva 9.000,00 kn
2. Udruga Hrvatski domobran Tisak monografije „Hrvatski domobran“ – 30 godina djelovanja 10.000,00 kn
3. Klub žena liječenih na dojci, Omiš Edukacijom, prevencijom i rehabilitacijom do dužeg i kvalitetnijeg življenja 14.000,00 kn
4. Udruga osoba sa invaliditetom AGAPE Financiranje osnovne djelatnosti Udruge 20.000,00 kn
5. Udruga osoba s a posebnim potrebama „Zagrljaj“, Dugi Rat Pomoć potrebitima fizikalnom terapijom, domaćinstvom i kreativnim radionicama 20.000,00 kn
6. Udruga roditelja djece i odraslih s posebnim potrebama „Prijatelj“ Društvena integracija i alternativa usluge 20.000,00 kn
7. Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata – Omiš Redovna djelatnost udruge u 2022. g. 12.000,00 kn
8. Udruga HVIDR-a Omiš Psihosocijalna i druga pomoć braniteljima, njihovim obiteljima i svim drugim stradalnicima Domovinskog rata 18.000,00 kn
9. Udruga izviđača Dugi Rat Redovna djelatnost udruge u 2022. g. 22.000,00 kn
10. UO UHDDR Dugi Rat „Da se ne zaboravi“ 18.000,00 kn

 

  1. Prijavitelji koji su ostvarili pravo na financiranje programa/projekata iz Proračuna Općine Dugi Rat su navedeni gore.
  2. Financijska sredstva iz točke 1. ove Odluke osiguravaju se u Programu javnih potreba u području socijalne skrbi Proračuna Općine Dugi Rat za 2022. godinu.
  3. S udrugama koje su ostvarile financijske potpore sklopit će se pojedinačni ugovori kojima se uređuju međusobna prava i obveze u svezi odobrenih potpora sukladno Odluci o financiranju.
  4. Općina Dugi Rat ima pravo obustaviti dodjelu ili smanjiti iznos sredstva namijenjen provedbi programa/projekta i u slučaju da dođe do poremećaja u ostvarivanju planiranih prihoda Općine Dugi Rat. O okolnostima iz ovoga članka, Općina će obavijestiti Korisnika pisanim putem.
  5. Sredstva neraspoređena po Natječaju, kao i sredstva koja korisnik potpore bez opravdanih razloga propusti ugovoriti, a u svezi s financiranjem odobrenog programa/projekta, koristit će se na temelju posebnih odluka općinskog načelnika, kroz potpore male vrijednosti ili se ista uopće neće utrošiti kad za njihovu namjenu nije iskazan interes u provedenom Natječaju.
  6. Prijavitelji imaju pravo na prigovor u roku 8 radnih dana od objave ovih Rezultata. Prigovor se podnosi u pisanom obliku na adresu: Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat ili se predaju neposredno na protokol Općine na istoj adresi.
    Prigovor ne odgađa izvršenje Odluke i daljnju provedbu postupka. Prigovor se može podnijeti isključivo na proceduralnu povredu pozivnog postupka, dok se ne može podnijeti na sadržaj odluke o neodobravanju sredstava ili visini sredstava.
  7. Javnom objavom ovih rezultata na mrežnim stranicama Općine Dugi Rat svi prijavitelji se smatraju obaviješteni o rezultatima Poziva.
  8. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na mrežnim stranicama Općine Dugi Rat www.dugirat.hr.

 

Povezani članci

Who's Online

We have 306 guests and no members online