Općina Dugi Rat traži stručnog prvostupnika/icu za praćenje i pripremu EU projekata

Općina Dugi Rat oglasila je javni poziv za podnošenje prijava za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa prima se jedan (1) polaznik/ica stupnja obrazovanja stručni prvostupnik/ica javne uprave ili  ekonomije koji će u Jedinstvenom upravnom odjelu ovog tijela odraditi potreban radni staž bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od dvanaest (12) mjeseci, a u sklopu mjera aktivne politike zapošljavanja u 2013. godini Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZZ). Više detalja o natječaju koji završava u srijedu, 9.listopada, možete pročitati u nastavku. Pripravniku/ci će se, saznajemo, osigurati obuka za EU fondove, a očekuje se da isti prati i priprema natječaje, kako EU fondova, tako i natječaja županije, države,..  sve s ciljem da se u Općinu Dugi Rat pokuša privuči više novca za pripremu projektne dokumentacije i kandidiranje projekata ...

OPĆINA DUGI RAT TRAŽI STRUČNOG PRVOSTUPNIKA/ICU JAVNE UPRAVE ILI EKONOMIJE

Izvor: www.hzz.hr

Mjesto rada: Dugi Rat
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: Djelomično
Natječaj vrijedi od: 1.10.2013
Natječaj vrijedi do: 9.10.2013

Razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska
Strani jezici: Engleski jezik
Informatička znanja: Potrebno poznavanje osnova informatike, osnove korištenja računala u Windows okruženju
Vozački ispit: Kategorija B

Ostale informacije: JAVNI POZIV za podnošenje prijava za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa prima se jedan (1) polaznik/ica stupnja obrazovanja STRUČNI PRVOSTUPNIK/ICA JAVNE UPRAVE ili STRUČNI PRVOSTUPNIK/ICA EKONOMIJE koji će u Jedinstvenom upravnom odjelu ovog tijela odraditi potreban radni staž bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od dvanaest (12) mjeseci.

Primanje polaznika provesti će se u sklopu mjera aktivne politike zapošljavanja u 2013. godini Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (dalje: HZZZ) pod nazivom „stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

Člankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11) predviđena je mogućnost da se radi stjecanja uvjeta radnog iskustva za polaganje državnog stručnog ispita sukladno odredbama istog Zakona, kojima se propisuju prava i obveze vježbenika, u upravna tijela lokalnih jedinica mogu primiti osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa koje nemaju status službenika.

Na ovaj poziv mogu se javiti osobe oba spola.

Prijavi je potrebno priložiti:

- kratak životopis (vlastoručno potpisan)
- preslik diplome
- preslik osobne iskaznice
- vlastoručno potpisana izjava da kod kandidata ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a te da se kandidat na poslovima navedenog stupnja obrazovanja i struke do sada nije stručno osposobljavao u smislu članka 93. ZSN-a, odnosno članka 41. Zakona o radu (potpis na izjavi nije potrebno ovjeriti),
- preslik uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest (6) mjeseci.

Prijave se podnose na adresu:

Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 DUGI RAT s naznakom (za stručno osposobljavanje za rad) u roku od osam (8) dana od dana objave ovog poziva.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Na prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ne primjenjuju se odredbe ZSN-a o postupku prijma u službu.

Kandidati će o rezultatima poziva biti obaviješteni u zakonskom roku.

Povezani članci

Who's Online

We have 113 guests and no members online