Gdje s dugoračkom šljakom odlučiti će - povjerenstvo

Kažu da ako ne želiš rješiti neki problem - osnuj povjerenstvo. Nadamo se da stručno povjerenstvo koje planira oformiti Ministarstvo zaštite okoliša i prirode za sanaciju tvorničkog kruga bivše tvornice ferolegura "Dalmacija" u Dugom Ratu neće biti povjerenstvo takvog tipa. Uz predstavnike četiri ministarstva i ŽSD, predstavnik Općine Dugi Rat i član Povjerenstva u postupku izdavanja suglasnosti na novi sanacijski program, kojeg je izradila ovlaštena tvrtka DVOKUT ECRO d.o.o. iz Zagreba, Tmjanska 37 u srpnju 2014. godine, predsjednik je općinskog vijeća Općine Dugi Rat, Josip Banović. Članovima Povjerenstva dostavit će se primjerak Programa sanacije tvorničkog kruga bivše tvornice ferolegura u Dugom Ratu. A što u njemu sve piše, odnosno gdje će se odložiti šljaka, u "temelje" nekog budućeg kompleksa na istom prostoru ili zbrinuti negdje drugdje (i gdje?), voljeli bi saznati... Predsjedniče, neskromno se bilježim u skoro vrijeme za sanacijsku kavu s pogledom... na krnje piramide šljake  :-))

MINISTARSTVO ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE  OPĆINI DUGI RAT

PREDMET: Izdavanje suglasnosti na Program sanacije tvorničkog kruga bivše tvornice ferolegura u Dugom Ratu

    - prijedlog člana Povjerenstva u postupku izdavanja suglasnosti na sanacijski program, traži se

Tvrtka PROJEKT UVALA d.o.o. iz Dugog Rata, Poljička cesta 133, podnijela je zahtjev za izdavanje suglasnosti na Program sanacije tvorničkog kruga bivše tvornice ferolegura u Dugom Ratu.

Uz zahtjev je priložen Program sanacije tvorničkog kruga bivše tvornice ferolegura u Dugom Ratu, koju je izradio ovlaštenik DVOKUT ECRO d.o.o. iz Zagreba, Tmjanska 37 u srpnju 2014. godine.

U postupku ishođenja suglasnosti na sanacijski program svojim mišljenjem sudjeluje stručno povjerenstvo koje utvrđuje mjere za otklanjanje šteta u okolišu te Ministarstvu daje mišljenje o potrebnim mjerama za sanaciju štete u okolišu, mjere zaštite okoliša, te program praćenja stanja okoliša nakon provedene sanacije prema odredbama članka 195. stavaka 1. i 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine", broj 80/13).

Molimo vas da nam slijedom toga dostavite prijedlog za imenovanje jednog člana Povjerenstva te pošaljete sljedeće podatke: stručnu spremu, zvanje i položaj, adresu, e-mail, broj telefona i faxa kako bismo ga mogli izravno kontaktirati.

Članovima Povjerenstva dostavit ćemo primjerak Programa sanacije tvorničkog kruga bivše tvornice ferolegura u Dugom Ratu.

Molimo da prijedlog člana dostavite što žurnije, a najkasnije u roku 8 dana od primitka zahtjeva.

Povezani članci

Who's Online

We have 64 guests and no members online