Natječaj za pročelnika(cu) Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat

Općina Dugi Rat raspisala je javni natječaj za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat. Dakle, traži se 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca. Osim općih uvjeta za prijam u službu propisanih člankom 12. ZSN-a, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
– magistar struke ili stručni specijalist pravnog smjera
– najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom
– položen državni stručni ispit
– znanje rada na računalu
– položen vozački ispit B-kategorije.
Na natječaj koji je 27.05.2015. objavljen u elektronskom obliku na stranicama Narodnih novina mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Natječaj traje 14 dana..

OPĆINA DUGI RAT

Natječaj za pročelnika(cu) Jedinstvenog upravnog odjela

Izvor: Općina Dugi Rat, Narodne novine
Foto: Ante Čizmić / Cropix

Na web-stranici Općine Dugi Rat www.dugirat.hr objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Dugi Rat objavit će se i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet (5) dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj s traženim dokazima (navesti broj telefona za kontakt ili mobitela) dostavljaju se na adresu: Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat u roku od petnaest (15) dana od objave natječaja u Narodnim novinama uz naznaku /natječaj za pročelnika/.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

dugi rat - ostaci tvornice

Povezani članci

Who's Online

We have 168 guests and no members online