Objavljen natječaj za dodjelu potpora nadarenim učenicima i studentima Općine Dugi Rat

općina dugi ratOpćina Dugi Rat, raspisala je natječaj za dodjelu potpora nadarenim učenicima i studentima Općine Dugi Rat za školsku odnosno akademsku godinu 2012./2013. Rok za prijavu na natječaj je 20. studenog 2012. g., a uvjete i ostale detalje natječaja potražite u nastavku teksta ...


POTPORA UČENICIMA I STUDENTIMA

N A T J E Č A J

za dodjelu potpora nadarenim učenicima i studentima Općine Dugi Rat za školsku odnosno akademsku godinu 2011./2012.

grb općine

Izvor: Općina Dugi Rat

Uvjeti natječaja:

Pravo na dodjelu potpore imaju:

učenici1. učenici koji prema propisima Republike Hrvatske kojima se uređuje srednjoškolsko obrazovanje imaju status učenika i imaju manje od 19 godina,

2. studenti koji prema propisima Republike Hrvatske kojima se uređuje visokoškolsko obrazovanje imaju status studenta i imaju manje od 26 godina, osim u slučaju ako su služili vojni rok,

3. osobe koje su upisale prvu godinu stručnog, preddiplomskog ili integriranog diplomskog studija, kao osobe iz toč. 1., s tim da ne mogu imati više od navršene 21 godine života.

Osoba iz toč. 1. mora ispunjavati dodatne uvjete:

 1. da je državljanin Republike Hrvatske,
 2. da ima prebivalište na području općine Dugi Rat,
 3. da ima ukupan prosjek ocjena prethodne školske godine najmanje 4,60.

Osoba iz toč. 2. mora ispunjavati dodatne uvjete:

 1. da je državljanin Republike Hrvatske,
 2. da ima prebivalište na području općine Dugi Rat,
 3. da ima ukupan prosjek ocjena redovno upisane prethodne akademske godine najmanje 4,20,
 4. da ima redovno upisanu tekuću akademsku godinu.


Potrebne isprave:

U privitku pisanog zahtjeva, uz osobno ime i prezime i adresu stanovanja, potrebno je priložiti:

Učenici

 1. domovnicu,

      -     potvrdu o prebivalištu izdanu od strane nadležne policijske postaje,

 1. potvrdu o upisu u tekući razred,
 2. svjedodžbu ili prijepis ocjena školske godine za koju se potpora dobiva izdan od nadležne  srednjoškolske obrazovne institucije,
 3. potvrdu iz koje je razvidno koji program pohađa (program za stjecanje srednje školske spreme, program za stjecanje srednje stručne spreme u trajanju od tri ili četiri godine).


 Studenti

 1. domovnicu,
 2. potvrdu o prebivalištu izdanu od strane nadležne policijske postaje,
 3. potvrdu o upisu u tekuću godinu studija i statusu redovitog studenta,
 4. prijepis ocjena s izračunatim prosjekom akademske godine za koju se potpora dobiva izdan od nadležne visokoškolske obrazovne institucije,
 5. potvrdu da u tekuću akademsku godinu nije prenijeto više od dva predmeta iz prethodnih akademskih godina.


Osobe iz toč. 3.

 1. domovnicu,
 2. potvrdu o prebivalištu izdanu od strane nadležne policijske postaje,
 3. svjedodžbu ili prijepis ocjena školske godine za koju se potpora dobiva izdan od nadležne  srednjoškolske obrazovne institucije,
 4. potvrdu o upisu na prvu godinu stručnog, preddiplomskog ili integriranog diplomskog studija,
 5. potvrdu iz koje je razvidno koji su program pohađale (program za stjecanje srednje školske spreme, program za stjecanje srednje stručne spreme u trajanju od tri ili četiri godine).


Zahtjevi s traženim ispravama dostavljaju se općinskom načelniku Općine Dugi Rat, 21315 Dugi Rat, Poljička cesta 133, poštom preporučeno, a mogu se i osobno predati pisarnici općinske uprave Općine Dugi Rat, s naznakom „zahtjev za učeničku/studentsku potporu“, u roku od 15 dana od dana objave natječaja. 

Nepravodobni i nepotpuni zahtjevi biti će odbačeni.

O rezultatima natječaja sudionici će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja.

Dugi Rat, 05. studenog 2012.
 

Prijenosna računala najboljim studentima u Općini Dugi Rat 2008.
Bilo je godina kada su najbolji studenti u Općini Dugi Rat osim priznanja, novčanog poklona, kući nosili i još jedan vrijedan poklon - prijenosno računalo ...

kino dalmacija dugi rat

Povezani članci

Who's Online

We have 120 guests and no members online