Javni natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području općine Dugi Rat

Općina Dugi Rat objavila je javni natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području općine Dugi Rat na temelju pisanog ugovora u trajanju od jedne godine. Rok za dostavu ponuda je 5. travnja 2017. do 12:00 sati na protokol Općine bez obzira na način dostave. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu naručitelja - Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat s naznakom: "Ne otvaraj". Popis dokumentacije kao i cjeloviti tekst natječaja objavljen je na web stranici Općine Dugi Rat (- www.dugirat.hr). Javno otvaranje ponuda obaviti će Povjerenstvo za pripremu i provedbu javnog natječaja 5.4.2017. u 12:15 sati u prostorijama Općinske vijećnice. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se uzeti u razmatranje. Ponuditelji mogu dostaviti samo jednu ponudu. Priloge natječaja možete pronaći i u nastavku..

Izvor: Općina Dugi Rat

PRILOZI NATJEČAJA:

Javni natječaj – cjeloviti tekst natječaja (PDF)

Natječajna dokumentacija (PDF)

Troškovnik (PDF)

Povezani članci

Who's Online

We have 160 guests and no members online