Općina sufinancira troškove vrtića

Na službenim općinskim internet stranicama osvanulo je priopćenje vezano za smještaj djece u dječji vrtić Dugi Rat. Prenosimo ga ispod u cjelosti.

Poštovani roditelji, Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na 3. sjednici održanoj u petak 20. kolovoza 2021. donijelo je Odluku o sufinanciranju troškova boravka djece s područja Općine Dugi Rat u dječjim vrtićima na područjima drugih jedinica lokalne samouprave za pedagošku 2021/2022. godinu.
Prema toj Odluci, pravo na sufinanciranje troškova boravka djece s područja Općine Dugi Rat u dječjim vrtićima mogu ostvariti roditelji odnosno skrbnici (korisnici usluga dječjih vrtića) pod slijedećim uvjetima koji moraju biti ispunjeni kumulativno i to kako slijedi:
- prebivalište na području Općine Dugi Rat za sve članove zajedničkog domaćinstva djeteta,
- zaposlenost oba roditelja djeteta te
- sve obveze prema Općini Dugi Rat po bilo kojoj osnovi trebaju biti podmirene.
Općina Dugi Rat će sufinancirati troškove smještaja djece u dječjim vrtićima u financijskom iznosu od 50% mjesečne rate po djetetu za koje je izdana pisana suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela...

Općina sufinancira troškove boravka djece s područja Općine Dugi Rat u dječjim vrtićima na područjima drugih jedinica lokalne samouprave

Izvor: Općina Dugi Rat

Pisani zahtjev za izdavanje suglasnosti za sufinanciranje troškova boravka djece podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu uz prilaganje slijedećih isprava:

- uvjerenje prebivališta za dijete koje se upisuje u dječji vrtić;
- preslika osobne iskaznice za oba roditelja (skrbnika), odnosno samohranog roditelja;
- potvrdu HZMO o zaposlenju;
- ugovor ili potvrdu dječjeg vrtića da je dijete upisano u isti;
- potvrda Općine Dugi Rat o ispunjenim obvezama prema Općini Dugi Rat.

S ustanovama u koje su djeca upisana Općina Dugi Rat će sklopiti ugovor o sufinanciranju programa koji se provode u toj ustanovi za pedagošku 2021/2022. godinu, a prema broju djece za koju je izdana suglasnost Općine.

Obrasci zahtjeva za sufinanciranje troškova boravka djece biti će dostupni za preuzimanje web stranici Općine od 30.08.2021. godine kao i na protokolu Općine.

Povezani članci

Who's Online

We have 167 guests and no members online