Lokalni izbori: Kandidacijske liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Dugi Rat

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Dugi Rat u petak, 30. travnja 2021. godine utvrđuje i objavljuje Zbirnu kandidacijsku listu za izbor članova Općinskog vijeća Općine Dugi Rat te Kandidacijske liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Dugi Rat. Zbirna lista (po abecedi) je sljedeća, a popis svih kandidata na svim listama za izbor članova Općinskog vijeća Općine Dugi Rat je u nastavku članka.

01. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA - NL,   Nositelj: TONČI BAUK
02. DOMOVINSKI POKRET - DP,    Nositelj: DINO ERCEGOVIĆ
03. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ   Nositelj: FRANE MARČIĆ
04. HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS   Nositelj: DOMAGOJ VUKOVIĆ
05. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP    Nositelj: TOMISLAV VOJNOVIĆ
06. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA - NL   Nositeljica: KARMEN LICITAR
07. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA  - SDP    Nositelj: BERNARDIN PETRIĆ
08. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA - NL   Nositelj: MARIN ŠKOBALJ
09. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA - NL   Nositelj: ROMEO TOMAŠ
10. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA - NL   Nositeljica: ANTONIETA TRGO
11. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA - NL   Nositelj: BRANKO TRGO
12. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA - NL   Nositelj: TOMISLAV ZEMUNIK.


KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj kandidacijske liste: TONČI BAUK


Kandidatkinje/kandidati:

01. TONČI BAUK -  DUGI RAT
02. IVICA VUKOVIĆ -  JESENICE
03. HRVOJE PASTAR -  DUĆE, GOLUBINKA
04. DANIELA ČULIĆ -  DUGI RAT
05. ANTONIO IVANIŠEVIĆ -  JESENICE
06. DIJANA MIMICA -  DUGI RAT
07. FILIP BAUK -  DUGI RAT
08. IVANA ERCEGOVIĆ -  DUGI RAT
09. ANA BRNIČEVIĆ -  DUGI RAT
10. SUZANA SPAIN -  DUGI RAT
11. RUŽA ŽILIĆ IVANIŠEVIĆ - JESENICE
12. JOZO BRZOVIĆ -  DUGI RAT
13. MARINELA BEGIĆ -  DUĆE.


DOMOVINSKI POKRET - DP
Nositelj kandidacijske liste: DINO ERCEGOVIĆ


Kandidatkinje/kandidati:

01. DINO ERCEGOVIĆ - DUĆE, ROGAČ
02. DIJANA ERCEGOVIĆ - JESENICE
03. MATEJ MARAS - DUĆE, GOLUBINKA
04. MIJO PETRIČEVIĆ - DUGI RAT
05. ZRINKA MLADIN - JESENICE
06. NICOLE ŠISTOV - JESENICE
07. SILVANA ČOPAC - DUGI RAT
08. IVAN POLJAK - DUĆE, VAVLJE
09. LAURA RAKULJIĆ - JESENICE
10. IVAN RIBIČIĆ - DUĆE
11. IVAN TURIĆ - DUGI RAT
12. LIDIJA PIRIĆ - DUGI RAT
13. MARINA HORVAT - DUĆE, ROGAČ


HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
Nositelj kandidacijske liste: FRANE MARČIĆ


Kandidatkinje/kandidati:

01. FRANE MARČIĆ - DUGI RAT
02. DRAGO KLARIĆ - JESENICE
03. MIRJANA ŠKOBALJ - DUĆE, DOČINE
04. JEROLIMA KLAFURIĆ - DUGI RAT
05. ANDRIJA MARASOVIĆ - JESENICE
06. MARKO FARIĆ - DUĆE, GLAVICA
07. JADRAN ČIZMIĆ - DUGI RAT
08. DUŠAN IVANIŠEVIĆ - JESENICE
09. MARIO BANOVIĆ - DUĆE, DOČINE
10. ANDREA TOMIĆ - DUGI RAT
11. ANTE BEKAVAC - DUGI RAT
12. SLAVKO VOJNOVIĆ - DUĆE
13. MARIJANA PAVKOVIĆ - DUGI RAT


HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS
Nositelj kandidacijske liste: DOMAGOJ VUKOVIĆ


Kandidatkinje/kandidati:

01. DOMAGOJ VUKOVIĆ - JESENICE
02. ANTE BANOVIĆ - DUGI RAT
03. BORIS ERCEGOVIĆ - DUĆE, LUKA
04. DUŠKA TRGO - JESENICE
05. ANTE IVANIŠEVIĆ - DUGI RAT
06. JURICA PAVIĆ - DUGI RAT
07. DIJANA JURIČEVIĆ - DUĆE, ROGAČ
08. MIRJANA ERCEGOVIĆ - DUGI RAT
09. FILIP TOMASOVIĆ - DUGI RAT
10. MIRJANA ZEMUNIK - JESENICE
11. KSENIJA VULIĆ - DUĆE
12. FILKA VUKUŠIĆ - DUGI RAT
13. FILIP PAVKOVIĆ - DUGI RAT


HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
Nositelj kandidacijske liste: TOMISLAV VOJNOVIĆ


Kandidatkinje/kandidati:

01. TOMISLAV VOJNOVIĆ - DUĆE, ROGAČ
02. JURICA IVANIŠEVIĆ - JESENICE
03. MATIJA STIPETIĆ - DUGI RAT
04. VESELA ŽELALIĆ - DUĆE, VAVLJE
05. VELIBOR VUKOVIĆ - JESENICE
06. MLADENA BAJAMIĆ - DUGI RAT
07. OJDANA PETRIĆ - DUGI RAT
08. MARIO BEKAVAC - DUGI RAT
09. DOMINIK JERONČIĆ - DUGI RAT
10. PETRA TOPIĆ - DUGI RAT
11. MARIJA STANIĆ - DUGI RAT
12. FILIP ŠKARICA - DUĆE, GLAVICA
13. DUJE BILANOVIĆ - DUĆE, LUKA


KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositeljica kandidacijske liste: KARMEN LICITAR


Kandidatkinje/kandidati:

01. KARMEN LICITAR - DUGI RAT
02. IVAN KADIĆ - DUGI RAT
03. MARJANČEK TREVIŽAN - DUGI RAT
04. IVANKA BILANOVIĆ - DUĆE, LUKA
05. SNJEŽANA ZEMUNIK - JESENICE
06. RENATO PETRIĆ - DUGI RAT
07. ZORICA KADIĆ - DUGI RAT
08. MATE IVANIŠEVIĆ - DUGI RAT
09. NEDA VOJNOVIĆ - DUĆE, LUKA
10. ZORAN BRZOVIĆ - JESENICE
11. IVAN VRKIĆ - DUGI RAT
12. SNJEŽANA RAKULJIĆ - JESENICE


SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
Nositelj kandidacijske liste: BERNARDIN PETRIĆ


Kandidatkinje/kandidati:

01. BERNARDIN PETRIĆ - DUGI RAT
02. MARINA BRATIĆ - DUGI RAT
03. TONI BILIĆ - DUGI RAT
04. IVANA PETRIĆ - DUGI RAT
05. MARKO BAKOTA - DUĆE, GOLUBINKA
06. MARIJA TOMAŠ - JESENICE
07. ZORAN KRUŽIČEVIĆ - DUGI RAT
08. FILIPA PULJIĆ - JESENICE
09. OZREN PASTAR - DUĆE, GOLUBINKA
10. LEA TOMIĆ - JESENICE
11. STIPE ERCEGOVIĆ - JESENICE
12. MARIJANA PULJIĆ - JESENICE
13. ŽELJKO KALINA - JESENICE


KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj kandidacijske liste: MARIN ŠKOBALJ


Kandidatkinje/kandidati:

01. MARIN ŠKOBALJ - DUĆE, VAVLJE
02. JURICA PERIĆ - DUĆE, VAVLJE
03. MARIN ŠKOBALJ - DUĆE, ROGAČ
04. ANA JERONČIĆ - DUĆE, VAVLJE
05. JELENA BILANOVIĆ - DUĆE, LUKA
06. MISLAV IVANIŠEVIĆ - DUĆE, VAVLJE
07. MARKO ŠKARICA - DUĆE, GLAVICA
08. SARA ŠKOBALJ - DUĆE, ROGAČ
09. JELENA IVANIŠEVIĆ - DUĆE, VAVLJE
10. BARBARA JELAVIĆ - DUĆE, VAVLJE
11. GORAN IVANČEVIĆ - DUĆE, VAVLJE
12. DANIJELA ŠKOBALJ - DUĆE, VAVLJE
13. ANTE ŠKOBALJ - DUĆE, ROGAČ


KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj kandidacijske liste: ROMEO TOMAŠ


Kandidatkinje/kandidati:

01. ROMEO TOMAŠ - JESENICE
02. SRĐAN ZEMUNIK - DUGI RAT
03. STANKO GAŠPAR - JESENICE
04. NATALIA LAŽETA - DUGI RAT
05. OZANA KAČUNIĆ - JESENICE
06. ANTE JERČIĆ - JESENICE
07. IVAN VELIĆ - DUGI RAT
08. LUKA MARUNČIĆ - DUGI RAT
09. DARIJA RAKULJIĆ - JESENICE
10. MARIJA KLARIĆ - JESENICE
11. STELA ZEMUNIK - JESENICE
12. IVAN JUKIĆ - JESENICE
13. FILIPA OMAN - JESENICE


KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositeljica kandidacijske liste: ANTONIETA TRGO


Kandidatkinje/kandidati:

01. ANTONIETA TRGO - JESENICE
02. SANJA VITAIĆ - DUGI RAT
03. JOSIP TOMIĆ - DUGI RAT
04. TINA BARBARIĆ - DUĆE, ROGAČ
05. IVANA PLOČKINIĆ - DUGI RAT
06. MILAN TROGRLIĆ - DUGI RAT
07. ANTE VITAIĆ - DUGI RAT
08. DANIJEL ČELAN - DUĆE, LUKA
09. MARIJAN ERCEGOVIĆ - JESENICE
10. TANJA KADIĆ - DUGI RAT
11. OZREN MALENICA - DUĆE, ROGAČ
12. KANAOKA KARAMAN - JESENICE
13. KORNEDIJA RESTOVIĆ - JESENICE


KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj kandidacijske liste: BRANKO TRGO


Kandidatkinje/kandidati:

01. BRANKO TRGO - JESENICE
02. MARINA KLARIĆ - JESENICE
03. TONĆI TRGO - JESENICE
04. MARIN KALEBIĆ - JESENICE
05. MARY KLARIĆ - JESENICE
06. MARIO BARTULOVIĆ - JESENICE
07. ANA NAZOR - JESENICE
08. IVICA FRANIN - JESENICE
09. SANJA ZEMUNIK - JESENICE
10. IVICA PULJAK - DUGI RAT
11. LEA JERMELIĆ - JESENICE
12. DARIJA KALEBIĆ - JESENICE
13. IVAN MARIĆ - JESENICE


KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositelj kandidacijske liste: TOMISLAV ZEMUNIK


Kandidatkinje/kandidati:

01. TOMISLAV ZEMUNIK - JESENICE, ZELJOVIĆI
02. KAROLINA PERIĆ - JESENICE
03. DARKO OĆASIĆ - DUGI RAT
04. ROMANA MLADIN - DUĆE, VAVLJE
05. MATE KRALJEVIĆ - DUGI RAT
06. MIRELA SKENDER - DUGI RAT
07. VLADIMIR KRALJEVIĆ - DUGI RAT
08. JELENA DELIĆ - DUGI RAT
09. IVAN VRKIĆ - DUGI RAT
10. MARICA GRGAT - DUGI RAT
11. JOSIP MATIJEVIĆ - DUGI RAT
12. VERONIKA PERIĆ - JESENICE
13. MATEJ PERIĆ - JESENICE.

Povezani članci

Who's Online

We have 413 guests and no members online