Što se događa s plažama? (III)

Brandiramo naše plaže kao ekoplaže, adrenalinske plaže, romantične plaže, plaže s kulturnim sadržajima, party plaže, sportske plaže, promenadne plaže, plaže za obitelji s djecom, plaže za surfere, nudističke plaže, gay plaže, plaže za pse, hotelske plaže... a jedva da vodimo brigu o njima izvan sezone, a neko sustavno upravljanje plažama da i ne spominjemo. U svoj toj našoj poslovičnoj neorganiziranosti oko još uvijek ponajvažnijeg turističkog resursa, zaboravljamo da plaže, baš kao i cijeli obalni prostor, pod sve snažnijim utjecajem prirode i čovjeka mjenjaju svoj izgled, a neke su ga već zauvijek i promijenile, što se najbolje očituje u gubitku prirodnoga materijala koji u konačnici dovodi do erozije, odnosno nestanka plaža. Da, sada će se naši pažljiviji čitatelji vjerojatno zapitati "..pa oli Općinari na nasipaju naše šljunčane plaže pred svaku novu sezonu?". Da, istina je, nasipaju, prihranjuju, u kasno proljeće novi sloj šljunka osvane tu i tamo na plažama diljem naše općine. Prospe se, poravna, i to je kao dovoljno? Srećom, plaže na području općine Dugi Rat tema su višegodišnjeg znanstvenog istraživanja porijekla površinskog sedimenta Jadrana te geomorfologije i problematike obale, tj. interakcija prirodnih procesa i antropogenih utjecaja na obalu i plaže. Istraživanje već par godina provodi Dr.sc. Kristina Pikelj s Geološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu u suradnji sa Sveučilištem u Lancasteru (Velika Britanija). Dr. Pikelj većinu veljače 2015. provesti će na plažama i u akvatoriju općine Dugi Rat a jednomjesečnom istraživanju plaža, odnosno promjena koje se događaju na njima nakon snažnih i olujnih valova ...

ZNANSTVENO ISTRAŽIVANJE PLAŽA U OPĆINI DUGI RAT

Što se događa s plažama? (III)

Kristina PikeljPiše: Mladen Banović
Foto: Lahorka Havranek Bijuković, MB i drugi

S obzirom na vremenske prilike, ovo je idealan dio godine za provođenje istraživanja. Krajem sječnja i sami bili svjedoci toga što se zbiva na našim obalama kad dođe nevrijeme

Istraživanje Dr. Pikelj je glavni dio stipendiranog projekta koji se provodi u suradnji sa Sveučilištem u Lancasteru, a njeno istraživanje biti će predstavljeno kroz zanimljivu edukativnu radionicu i učenicima OŠ Jesenice - Orij.

Kristina Pikelj

Pažljiviji čitatelji sjetiti će se da je Dr. Pikelj u listopadu 2012. u Dugom Ratu u okviru programa "Znanstveno kino" udruge Tvornica održala iznimno zanimljivo popularno-znanstveno predavanje "Što nam se događa s plažama? Obale, obalni procesi i problematika plaža", na kojoj je naglasak stavljen na eroziju plaža i prirodnim pojave koje se mogu ublažiti.

što nam se događa s plažama

Predavanju se, zapisali smo tada, "u Općini koja se diči kilometarskim Dućkim pješčanim plažama i biserima među šljunčanim plažama - plažom na Glavici i Oriju - odazvalo samo četrdesetak mještana zainteresiranih za problematiku očuvanja najvažnijeg turističkog resursa kojeg imamo na raspolaganju". 

erozija plaža

Da zaključimo s optimizmom: eto još jednog stručnog sugovornika našem općinsko povjerenstvu koje će baš ovih dana izaći na teren i popisati štetu od zadnje lebićade i predložiti načelniku i vijeću mjere (i trošak) sanacije.
 

ŠTO SE DOGAĐA S PLAŽAMA
Osnovni procesi koji dovode do erozije plaža