Županijski natječaj za projekte i događanja u 2021.

Splitsko-dalmatinska županija objavila je natječaj za financiranje projekata, programa ili aktivnosti iz područja kulture i kulturno-sportskih događanja u 2021. godini. Temeljem natječaja dodijelit će se sredstva u tri kategorije i to za muzejsku djelatnost, izdavačku djelatnost te kao podrška kulturnim programima i aktivnostima. Ukupna financijska potpora iznosit će 1.250.000 kuna. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, neprofitne organizacije, udruge građana, ustanove u kulturi, trgovačka društva obrti i druge pravne osobe koje objavljaju djelatnosti u kulturi te jedinice lokalne samouprave i njihovi proračunski korisnici. Prijave projekata dostavljaju se u zatvorenoj omotnici poštom na adresu: Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport, Domovinskg rata 2, 21000 Split ili se predaju na pisarnicu Splitsko-dalmatinske županije s naznakom "Natječaj za financiranje projekata, programa ili aktivnosti iz područja kulture i kulturno-sportskih događanja u 2021. godini". Rok za podnošenje je 30 dana od datuma objave natječaja koji je 12. veljače 2021. godine. Više o natječaju kao i potrebnu dokumentaciju možete skinuti na donjim poveznicama...

1. Tekst Natječaja (233,25 KB)
2. Upute za prijavitelje (181,34 KB)
3.1. Obrazac - Podaci o prijavitelju (55 KB)
3.2. Obrazac - Opis projekta-programa-aktivnosti (49,5 KB)
3.3. Obrazac - Proračun projekta-programa-aktivnosti (43 KB)
4. Obrazac za ocjenu kvalitete projekta-programa-aktivnosti (68,5 KB)
5. Obrazac - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (39 KB)
6. Obrazac - Izjava ovlaštene osobe (40,5 KB)
6.1. Obrazac - Izjava ovlaštene osobe - Potvrda o nekažnjavanju (39 KB)
7.1. Obrazac- Opisni izvještaj provedbe projekta-programa-aktivnosti (4) (45 KB)
7.2. Obrazac - Financijski izvještaj provedbe projekta-programa-aktivnosti (4) (46 KB)
8. Obrazac Ugovor o financijskoj potpori u kulturi i kulturno-sportskim događanjima u 2021. godini (52,5 KB)

Povezani članci

Who's Online

We have 211 guests and no members online