Traži se novi direktor-ica Vodovoda

PosejdonSkupština tvrtke Vodovod d.o.o. Omiš raspisala je nedavno javni natječaj za imenovanje člana Uprave – direktora Društva jer dosadašnji dugogodišnji direktor Josip Tomasović uskoro odlazi u mirovinu. Osoba koja se javlja na natječaj mora imati minimalno visoku stručnu spremu tehničkog, ekonomskog ili pravnog smjera, te najmanje 5 godina radnog iskustva u struci. Rok za dostavu prijava na javni natječaj je 15 dana od dana objave u Slobodnoj Dalmaciji (objavljeno 27.01.2014.). Prijave poslati na: Vodovod d.o.o. Omiš, Četvrt Vrilo 6, 21310 Omiš – natječaj za imenovanje člana Uprave – direktora Društva ...

TRAŽI SE DIREKTOR VODOVODA

Izvor: Omis-info.com

Skupština tvrtke Vodovod d.o.o. Omiš raspisala je nedavno javni natječaj za imenovanje člana Uprave – direktora Društva. Direktor društva imenuje se na mandat od 4 (četiri) godine.

Stručni uvjeti:
-  VSS, odnosno magistar tehničkog, ekonomskog ili pravnog smjera,
-  najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci.

Prijavi treba priložiti:
-  životopis,
-  dokaz o stručnoj spremi,
-  dokaz o potrebnom radnom iskustvu u struci,
-  izjavu kandidata ovjerenu od javnog bilježnika da ne postoje zapreke za imenovanje iz čl.239. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima ( NN 111/93, 34/99, 121/99,52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12 i 68/13),
-  uvjerenje općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 2 mjeseca od objave natječaja,
-  program rada za mandatno razdoblje.

Rok za dostavu prijava na javni natječaj je 15 (petnaest) dana od dana objave u Slobodnoj Dalmaciji. (objavljeno 27.01.2014. godine)

Prijave za javni natječaj adresiraju se na: Vodovod d.o.o. Omiš, Četvrt Vrilo 6, 21310 Omiš – natječaj za imenovanje člana Uprave – direktora Društva.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke Skupštine Društva o imenovanju direktora.

Povezani članci

Who's Online

We have 60 guests and no members online