Osnovna škola Jesenice traži čistačicu

Osnovna škola "Jesenice", Orij, Đački put 10, objavila je javni natječaj za popunu radnog mjesta (m/ž): Spremačica škole, na nepuno neodređeno radno vrijeme, 6 h/ dnevno (30/40) - 1 izvršitelj/ica. Prijave s dokumentacijom treba dostaviti na adresu Škole u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na web stranicama Škole i HZZ-a, a detalje natječaja saznajte u nastavku..

Traži se spremačica

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi, Zakonu o ravnopravnosti spolova, Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju invalida ili drugim propisima kojim dokazuju pravo prednosti pri zapošljavanju.

Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:

    životopis,
    preslik dokaza o stečenoj spremi (svjedodžba),
    preslik domovnice,
    potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci),
    potvrda HZMO o evidentiranom stažu.

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj, a ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima, dužni su se u prijavi pozvati na to pravo te priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

Prijave s dokumentacijom treba dostaviti na adresu Škole u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na web stranicama Škole i HZZ-a.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 8 dana od dana sklapanja ugovora s izabranim kandidatom.

Škola nema obvezu povrata priložene natječajne dokumentacije. Kandidati primljeni po natječaju dužni su Školi, po pozivu, dostaviti originalne dokumente.

Povezani članci

Who's Online

We have 47 guests and no members online