Planovi razvoja naše županije

U roku od šest mjeseci Splitsko-dalmatinska županija donijet će svoju novu razvojnu strategiju za razdoblje do 2013. godine, a nositelj njene izrade je Razvojna agencija Splitsko-dalmatinske županije, doznaje Vjesnik od splitsko-dalmatinskoga dožupana Viska Haladića. Investicije se predviđaju regionalnim operativnim planom (ROP) koji je Županijska skupština donijela 2006. godine. Glavina novca od 621 milijun eura za prioritetne projekte namaknut će se iz združenih fondova, a oko 518 milijuna eura od donatora. U ROP-u je utvrđena vizija županije kao razvojno dinamične, otvorene euro-mediteranske regije, koja je prostorno i funkcionalno integrirana. Ona bi trebala biti privlačna zbog visoke kvalitete življenja, očuvanoga okoliša, kulture i tradicije, utemeljene na ljudskim resursima i snažnom partnerstvu svih razvojnih čimbenika. Provođenje vizije temelji se na četiri strateška cilja, 16 prioriteta te 40 mjera u kojoj je barem po jedan projekt ...

PLANOVI, PLANOVI

Razvoj županije: 1,2 milijarde eura do 2013. godine

Piše: Irena Dragičević / Vjesnik
Izvor: Vjesnik


Dok se nova strategija ne donese, na snazi je Regionalni operativni program. "Smjernice nove razvojne strategije iznjedrit ćemo kroz šest sastanaka. U međuvremenu, Županija se intenzivno priprema za ulazak u Europsku uniju i radi na projektima kojima će se povlačiti novac iz europskih fondova", ističe Haladić.

Prvi sastanak radne skupine za izradu županijske razvojne strategije već je održan. "Radna skupina za izradu strategije ključno je operativno tijelo koje će aktivno raditi na izradi samog dokumenta, od analize stanja i SWOT analize, preko vizije i strateških ciljeva, prioriteta i mjera do akcijskog plana", ističe Srećko Radnić, direktor Razvojne agencije.

Članovi radne skupine su pročelnici županijskih upravnih odjela, predstavnici Agencije za razvoj, ali i drugi ključni sudionici razvoja u Županiji. U rad je uključen i Institut za međunarodne odnose (IMO) kao tehnička pomoć.

Splitsko-dalmatinska razvojna agencija intenzivirala je svoj rad u skladu s Regionalnim operativnim planom (ROP), koji je utvrdio bazu od 170 različitih projekata. Utvrđivanje mreže projekata bio je prvi korak u proceduri upravljanja ROP-om.

Kroz ROP, a uz pomoć Razvojne agencije, u Županiji će se učiti kako najbolje napraviti projekte kojima će se za potreban novac aplicirati zahtjevi za sredstva iz europskih fondova. Županija pruža pomoć u izradi projekata, a novac će se naposljetku trebati povući iz europskih fondova.

Mreža projekata napravljena je u skladu s četirima ROP-ovim ciljevima. Ciljevi su konkurentno, diversificirano, tehnološki napredno i socio-ekološki održivo gospodarstvo usmjereno rastu društvenog standarda lokalnog stanovništva, razvoj u prostoru i fizička infrastruktura u suglasju s potrebama stanovništva i gospodarstva uz očuvanje i zaštitu okoliša, razvoj ljudskih resursa, podizanje razine zaposlenosti i socijalne kohezije uz opći rast društvenog standarda te kvalitetna institucionalna infrastruktura, aktivno civilno društvo i jačanje partnerstva svih sudionika razvojnog procesa u regiji.

ROP, koji je Županijska skupština donijela 2006. godine, u razdoblju do 2013. godine predviđa investicije od 1,2 milijarde eura. ROP je proizašao iz županijske strategije razvitka, a strukturiran je sukladno smjernicama Europske komisije i propisanoj metodologiji.

Glavina novca od 621 milijun eura, za prioritetne projekte, namaknut će se iz združenih fondova, a oko 518 milijuna eura od donatora. Ostatak novca trebao bi priteći iz privatnih fondova.

U ROP-u je utvrđena vizija županije kao razvojno dinamične, otvorene euro-mediteranske regije, koja je prostorno i funkcionalno integrirana. Ona bi trebala biti privlačna zbog visoke kvalitete življenja, očuvanoga okoliša, kulture i tradicije, utemeljene na ljudskim resursima i snažnom partnerstvu svih razvojnih čimbenika.

Provođenje vizije temelji se na četiri strateška cilja, 16 prioriteta te 40 mjera u kojoj je barem po jedan projekt. ROP bi trebao stručno provoditi županijska razvojna agencija.

Splitsko-dalmatinska županija već sada trećinu svoga proračuna usmjerava u gospodarstvo. Predviđa se da bi do 2013. godine taj novac predstavljao potencijal od 385 milijuna eura.

Povezani članci

Who's Online

We have 212 guests and no members online