Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi

urbana kulturaarduraSplitsko-dalmatinska županija objavila je na svojim web stranicama www.dalmacija.hr Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2010.g. i Poziv za predlaganje javnih potreba u području udruga građana za 2010. g. Ustanove i udruge svoje prijedloge mogu podnijeti u roku 30 dana. U nastavku zainteresirani mogu pronaći više detalja o objavljenim pozivima ...


JAVNE POTREBE U KULTURI

Izvor: Dalmacija.hr
Link: http://www.omis.hr/2009pdf/JPKSDZPoziv2010.pdf  


javne potrebe u kulturi


Splitsko-dalmatinska županija - Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport na temelju clanka 1. i 10.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” br. 47/90, 27/93 i 38/09) objavljuje

P O Z I V  

ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI
SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE ZA 2010. GODINU


I.

Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Splitsko-dalmatinske županije jesu kulturne djelatnosti, poslovi, akcije i manifestacije od interesa za Županiju.

U skladu sa Zakonom i kriterijima za vrednovanje programa uvrstit će se prema mogućnostima:

- redovna djelatnost ustanova kulture, udruga u kulturi te drugih organizacija,

- izdavanje časopisa i listova u kulturi te organiziranje akcija i manifestacija u književno-nakladničkoj djelatnosti,

- izdavanje likovnih monografija, održavanje izložbi te poticanje likovnog stvaralaštva,

- akcije i manifestacije u području glazbene, dramske i scenske djelatnosti,

- program rada kazališta prema Zakonu o kazalištima,

- program muzejsko-galerijske djelatnosti,

- program unutar županijske, medužupanijske i međunarodne kulturne suradnje,

- program poticanja i razvitka kulturno-umjetničkog amaterizma.


II.

Ustanove u kulturi i udruge te jedinice lokalne samouprave dostavljaju svoje programe s odgovarajućim dokumentima pripremljene u skladu sa sadržajem ovoga Poziva na adresu: Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport Split, Domovinskog rata 2/IV

Uz obrazložene prijedloge programa predlagatelj će dostaviti financijski plan, odnosno specificirati troškovnik za izvršavanje predloženog programa ili akcije u kojem ćce navesti podatke o ukupnim troškovima izvršenja programa, o dijelu sredstava koja osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora i o djelu sredstava koja predlažu da ih osigura Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport Splitsko-dalmatinske županije.

Nepotpune, neobrazložene i troškovnikom nepotkrijepljene prijave neće se uzimati u razmatranje za dodjelu sredstava.

Prijedlozi zajedno s potpunom adresom i kontakt telefonima predlagatelja moraju stići u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovoga Poziva Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu i šport.

 

javne potrebe u kulturi

 

Splitsko-dalmatinska županija - Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport na temelju clanka 32. Statuta Splitsko-dalmatinske županije (“Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije” broj 11/09) objavljuje

P O Z I V

ZA PREDLAGANJE JAVNIH POTREBA U PODRUČJU
UDRUGA GRAÐANA ZA 2010. GODINU


I.

Javne potrebe u području udruga građana za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Splitsko-dalmatinske županije jesu djelatnosti i poslovi strukovnih udruga. U skladu s važećim propisima i kriterijima za vrednovanje programa uvrstit će se prema mogućnostima:

- redovna djelatnost udruga,

- izdavanje časopisa i listova u kulturi te organiziranje akcija i manifestacija u književno-nakladničkoj djelatnosti,

- program unutar županijske, medužupanijske i međunarodne kulturne suradnje,

- program poticanja i razvitka udruga.


II.

Zainteresirani korisnici dostavljaju svoje programe s odgovarajućim dokumentima pripremljene u skladu sa sadržajem ovoga Poziva na adresu: Splitsko-dalmatinska županija Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport Split, Domovinskog rata 2/IV

Uz obrazložene prijedloge programa predlagatelj će dostaviti financijski plan ili specificirati troškovnik za izvršavanje predloženog programa ili pojedinačne akcije u kojem će navesti podatke o ukupnim troškovima izvršenja programa, u dijelu sredstava koja osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora i u dijelu sredstava koja predlažu da ih osigura Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport Splitsko-dalmatinske županije.

Nepotpune, neobrazložene i troškovnikom nepotkrijepljene prijave neće se uzimati u razmatranje za dodjelu sredstava.

Prijedlozi zajedno s potpunom adresom i kontakt telefonima predlagatelja moraju stići u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovoga Poziva Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu i šport.

 


javne potrebe u kulturi

Povezani članci

Who's Online

We have 352 guests and no members online