Skupština Vodovoda traži direktora (a njihovi korisnici mole biti pošteđeni prijava 'političara')

Skupština Vodovoda d.o.o. Omiš, javnog poduzeća kojem je jedan od suvlasnika i općina Dugi Rat, raspisala je nedavno javni natječaj za imenovanje člana Uprave - direktora Društva. Novi direktor imenuje se na mandat od 4 godine a morao bi zadovoljavati uvjete navedene u nastavku teksta. Rok za dostavu prijava na javni natječaj je 15 dana od objave natječaja. Prijave treba poslati na adresu: Vodovod d.o.o. Omiš, Četvrt Vrilo 6, 21310 Omiš - natječaj za imenovanje člana Uprave - direktora Društva...
Eh, samo da ovaj put sito i (političko) rešeto Skupštinara prođe dokazani stručnjak, a ne "političar". Jer posla oko vodovoda i kanalizacije samo u općini Dugi Rat ima kao u onoj poznatoj nam priči -  "Neverending story"..

NATJEČAJ

Skupština Vodovoda d.o.o. Omiš traži direktora

Piše: Mladen Banović

Stručni uvjeti:
- VSS, odnosno magistar tehničkog, ekonomskog ili pravnog smjera
- najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci.

Prijavi treba priložiti:
- program rada za mandatno razdoblje,
- životopis,
- dokaz o stručnoj spremi,
- dokaz o potrebnom radnom iskustvu u struci,
- izjavu kandidata ovjerenu od javnog bilježnika da ne postoje zapreke za imenovanje iz čl. 239. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111 #5 34/99,121/99,52/00,118/03,107/07,146/08,137/09,125/11,152/11 111/12 i 68/13),
- uvjerenje općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili  kazneni postupak (ne starije od 2 mjeseca od objave natječaja)

Prijave za javni natječaj adresiraju se na: Vodovod d.o.o. Omiš, Četvrt Vnto 6 21310 Omiš - natječaj za imenovanje člana Uprave - direktora Društva.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 8 dana od dana donošenja odluke Skupštine Društva o imenovanju direktora.

Povezani članci

Who's Online

We have 70 guests and no members online