Natječaj za financiranje projekata udruga i turističkih zajednica na području SDŽ u 2021.

Naša županija objavila je natječaj za financiranje projekata udruga i turističkih zajednica iz Programa razvoja turističkih manifestacija i projekata na području županije u 2021. Sredstva se mogu koristiti za provedbu slijedećih aktivnosti: sufinanciranje održavanje manifestacije i provođenje projekta; sufinanciranje održavanja manifestacije i provođenje projekta (troškovi glazbenika, troškovi tehnike, troškovi promocije manifestacije, troškovi učesnika u manifestaciji, ostali troškovi); sufinanciranje udruge (troškovi provođenja određenog projekta); izrada promotivnih brošura i promocija manifestacije(udruge) na internetu; druge potrebe u funkciji održavanja manifestacije, odnosno projekta. Pravo na podnošenje prijave imaju neprofitne udruge i lokalne turističke zajednice. Rok za prijavu je 30.travnja.

Povezani članci

Who's Online

We have 80 guests and no members online