Županija objavila javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi

DalmacijaSplitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport objavljuje javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi naše županije za 2014. Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Splitsko-dalmatinske županije jesu kulturne djelatnosti, poslovi, akcije i manifestacije od interesa za Županiju. Više detalja u nastavku ...

JAVNI POZIV

Predložite programe javnih potreba u kulturi

Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Splitsko-dalmatinske županije jesu kulturne djelatnosti, poslovi, akcije i manifestacije od interesa za Županiju.

I.

KulturaU program javnih potreba u kulturi Splitsko-dalmatinske županije za 2014. godinu, u skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi i kriterijima za vrednovanje programa uvrstit će se prema raspoloživim l sredstvima:

- redovna djelatnost ustanova, udruga i drugih organizacija u kulturi koje su  od interesa za Splitsko-dalmatinsku županiju,
- muzejsko - galerijska i likovna djelatnost,
- filmska i multimedijska djelatnost,
- književno - nakladnička djelatnost,
- kazališna i glazbeno-scenska djelatnost,
- programi kultumo-umjetničkog amaterizma,
- akcije i manifestacije u području scenske, glazbene i plesne djelatnosti,
- programi unutar županijske, međužupanijske i međunarodne kulturne suradnje,
- ostali programi u kulturi.

II.

programiPredlagatelji programa dostaviti će financijski plan ili specificirati troškovnik za izvršavanje predloženog programa ili pojedinačne akcije za koje se sredstva osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora, navesti iznos koji traže da ga osigura Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport Splitsko-dalmatinske županije, izvješće o utrošenim sredstvima ukoliko su dobivena od Splitsko-dalmatinske županije u 2013. godini, izvod iz sudskog registra ili registra udruga ne stariji od 6 mjeseci.

Nepotpune, neobrazložene i troškovnikom nepotkrijepljene prijave neće se uzimati u razmatranje za dodjelu sredstava.

Prijave na poziv ne obvezuju Županiju i predstavljaju samo popis javnih potreba u područjg kulture te prvenstveno služe u svrhu planiranja sredstava u 2014.

III.

Ustanove u kulturi i udruge te jedinice lokalne samouprave dostavljaju svoje programe s odgovarajućim dokumentima pripremljene u skladu sa sadržajem ovoga Poziva u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog Poziva (19. rujna) na adresu:   

Splitsko-dalmatinska županija
Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport
Split, Domovinskog rata 2/IV .


političari

Povezani članci

Who's Online

We have 209 guests and no members online