Poziv za poredlaganje programa javnih potreba u kulturi

SD županijaSplitsko-dalmatinska županija - Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport oglasila je javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi na području naše županije za 2011. godinu. Ustanove u kulturi i udruge te jedinice lokalne samouprave dostavljaju svoje programe s odgovarajućim dokumentima pripremljene u skladu sa sadržajem ovoga poziva (u nastavku) na adresu: Splitsko-dalmatinska županija Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport Split, Domovinskog rata 2/IV.  Uz obrazložene prijedloge programa predlagatelj će dostaviti financijski plan, odnosno specificirati troškovnik za izvršavanje predloženog programa ili akcije u kojem će navesti podatke o ukupnim troškovima izvršenja programa, o dijelu sredstava koja osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora i o djelu sredstava koja predlažu da ih osigura Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport Splitsko-dalmatinske županije... Evo prave prilike našim Općinarima i kulturnjacima da na vrijeme osmisle i prilože programe za Dugoratsko ljeto 2011. i ostale kulturne manifestacije na području naše bogate duhom ali u skoro svemu ostalom siromašne Općine ...

 

FINANCIRANJE KULTURE

Splitsko-dalmatinska županija - Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport na temelju članka 1. i 10.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90, 27/93 i 38/09) objavljuje

POZIV

ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI
SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE ZA 2011. GODINU


I.

Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Splitsko-dalmatinske županije jesu kulturne djelatnosti, poslovi, akcije i manifestacije od interesa za Županiju.

U program javnih potreba u kulturi Splitsko-dalmatinske županije za 2011. godinu, u skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi i kriterijima za vrednovanje programa uvrstit će se prema mogućnostima:

-  redovna djelatnost ustanova kulture kojima je osnivač Splitsko-dalmatinska županija,
- redovna djelatnost ustanova, udruga i drugih organizacija u kulturi koje su od interesa za Splitsko-dalmatinsku županiju,
- muzejsko-galerijska i likovna djelatnost,
- filmska i multimedijska djelatnost,
- književno–nakladnička djelatnost,
- kazališna i glazbeno-scenska djelatnost,
- programi kulturno-umjetničkog amaterizma,
- akcije i manifestacije u području scenske, glazbene i plesne djelatnosti,
- programi unutar županijske, međužupanijske i međunarodne kulturne suradnje i,
- ostali programi u kulturi.
 

II.

Ustanove u kulturi i udruge te jedinice lokalne samouprave dostavljaju svoje programe s odgovarajućim dokumentima pripremljene u skladu sa sadržajem ovoga Poziva na adresu:

   Splitsko-dalmatinska županija
   Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport
   Split, Domovinskog rata 2/IV


Uz obrazložene prijedloge programa predlagatelj će dostaviti financijski plan, odnosno specificirati troškovnik za izvršavanje predloženog programa ili akcije u kojem će navesti podatke o ukupnim troškovima izvršenja programa, o dijelu sredstava koja osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora i o djelu sredstava koja predlažu da ih osigura Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport Splitsko-dalmatinske županije.

Nepotpune, neobrazložene i troškovnikom nepotkrijepljene prijave neće se uzimati u razmatranje za dodjelu sredstava.


Prijedlozi zajedno s potpunom adresom i kontakt telefonima predlagatelja trebaju stići u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovoga Poziva Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu i šport.


Glas Poljica 2010

Povezani članci

Who's Online

We have 423 guests and no members online