Javni poziv za sufinanciranjem manifestacija u turizmu

Dugoratsko ljetoSplitsko-dalmatinska županija objavila je javni poziv turističkim zajednicama i udrugama za sufinanciranje troškova organizacije i provedbe manifestacija u turizmu. Rok za prijave je 30 dana. Pročitajte detalja natječaja u nastavku teksta... i javite se ...

FINANCIRANJE MANIFESTACIJA U TURIZMU

Izvor: Dalmacija.hr


I. Programom se odobravaju sredstva za poticanje i sufinanciranje turističkih manifestacija i udruga koje promoviraju razvoj turizma u cilju obogaćivanja i poboljšanja turističke ponude.

Dugoratska maškarana olimpijada

II. Sredstva se mogu koristiti za provedbu slijedećih aktivnosti:

1.) sufinanciranje održavanja manifestacije (troškovi glazbenika, troškovi tehnike, troškovi promocije manifestacije, troškovi učesnika u manifestaciji, ostali troškovi);

2.) sufinanciranje udruge( troškovi provodenja odredenog projekta);

3.) izrada promotivnih brošura i promocija manifestacije(udruge) na internetu;

4.) druge potrebe u funkciji održavanja manifestacije, odnosno projekta udruge.
 

koncert petra čulića


III. Potrebna dokumentacija :

1. popunjen obrazac MS/1

2. dokaz o pravnom statusu podnositelja zahtjeva ( osim TZ)

3. potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga organizatora prema državi.


IV. Zahtjev se podnosi Povjerenstvu za provedbu Programa potpore turističkim manifestacijama i udrugama preporučenom pošiljkom na adresu: Domovinskog rata 2, 21000 Split ili se predaje neposredno na protokol Splitsko-dalmatinske županije( prizemlje), Domovinskog rata 2, Split.

V. Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objave u javnom glasilu.

VI. Obrazac zahtjeva MS/1 može se preuzet i u Upravnom odjelu za pomorstvo i turizam, Domovinskog rata 2, prizemlje soba br. 4, svakim radnim danom u vremenu od 8 do 13 sati ili na Internet stranici www.dalmacija.hr.

VII. Nepotpune prijave i one koje stignu izvan zadanog roka, neće se ni uzimati u obzir.

dugi rat

VIII. Tijekom postupka za odobravanje sredstava Povjerenstvo može tražiti dodatne dokaze o ispunjavanju kriterija temeljem kojih se vrši izbor.

IX. O rezultatu izbora svi natjecatelji će biti pismeno obaviješteni u primjerenom roku.
 

Povezani članci

Who's Online

We have 180 guests and no members online