Županija nudi bespovratna sredstva za uređenje zapuštenih poljskih putova

staro seloSplitsko-dalmatinska županija objavila je nedavno javni poziv gradovima i općinama županije na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa sufinanciranja uređenja postojećih zapuštenih poljskih putova u zagori, priobalju i otocima u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2012. Tekst Javnog poziva objavljen je na internet stranici Županije. Prijave zahtijeva na Javni poziv zaprimaju se od 01. lipnja do 30. lipnja 2012. godine ...

Izvor: dalmacija.hr

Korisnici sredstava iz ovog programa su Jedinice lokalne samouprave, naši gradovi i uspavane općine, a sredstva se mogu odobriti za sljedeće namjene:

staro selo- čišćenje i sječa pojedinih manjih stabala, grmlja i šiblja na trasi poljskog  puta
- sakupljanje odstranjenog materijala i deponiranje
- djelomično strojno skidanje terena (pikiranjem ili kopanjem) sa strojnim poravnanjem terena sa skinutim materijalom
- profiliranje i priprema poljskog puta do širine od 3,5 metra
- izrada sloja tampona od kamenog materijala (jalovine)
-  mogućnost betoniranja kraćih dionica trase poljskog puta poradi nagiba terena.

No, naravno, treba se na vrijeme prijaviti.

Povezani članci

Who's Online

We have 192 guests and no members online