Natječaj: 5000 državnih stipendija studentima

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) objavilo je natječaj za dodjeljivanje minimalno 5 000 državnih stipendija. Državne stipendije dodjeljuju se u tri kategorije: redoviti studenti sveučilišnih i stručnih studija prve i druge razine koji su djeca osoba poginulih, umrlih i nestalih pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata čije je oštećenje nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona, mirnodopski vojni i civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona; zatim redoviti studenti sveučilišnih i stručnih studija prve i druge razine slabijega socio-ekonomskog statusa te studenti s invaliditetom i studenti bez odgovarajuće roditeljske skrbi upisani na poslijediplomske sveučilišne studije. Mjesečni iznos stipendije iznosi 1200 kuna i isplaćivat će se za razdoblje od listopada 2016. do lipnja 2017. Rok za prijavu je 8. studenog 2016. Dodatne informacije o uvjetima prijave i potrebnoj dokumentaciji dostupne su na stranici MZOS-a.

Izvor: MZOS