Dobij potporu i istraži Mediteran

Fondacija Marc de Montalembert raspisala je natječaj za novčanu potporu u iznosu od 7.000 eura za projekt koji istražuje kulturno naslijeđe Mediterana - umjetnost i obrt. Kandidati moraju biti mlađi od 28 godina, živjeti na Meditaranu, a projekt mora biti realiziran u jednoj ili više mediteranskih zemalja, ali ne u prijaviteljovoj zemlji boravišta, saznaje InfoZona.
U obzir za prijavu dolaze individualni projekti kulturne prirode, koji nisu dijelom nekog studijskog istraživanja - originalni, s konkretnim ishodom u formi koja se može distribuirati. Primjere projekata za koje su do sada odobrene potpore potraži na linku. Za prijavu je potrebno zatražiti obrazac za prijavu na poveznici, a prijavu je potrebno poslati do 15. studenog. Fondacija je od 1994. podržala 28 projekata iz osam mediteranskih zemalja u sljedećim poljima: kreativno pisanje, arhitektura, arheologija, antropologija i sociologija, glazba, povijest umjetnosti, ručni rad, slikanje, fotografija...

Izvor: InfoZona.hr