Poziv za poredlaganje programa udruga građana

Grb SD županijeSplitsko-dalmatinska županija - Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport oglasila je javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u području udruga građana za 2011. godinu. Županija U skladu s važećim propisima i kriterijima financira redovne djelatnosti udruga, izdavanje časopisa i listova u kulturi te organiziranje akcija i manifestacija u književno-nakladničkoj djelatnosti, programe unutar županijske, međužupanijske i međunarodne kulturne suradnje. Zainteresirani trebaju dostaviti svoje programe s odgovarajućim dokumentima pripremljene u skladu sa sadržajem poziva (u nastavku). Uz obrazložene prijedloge programa predlagatelj će dostaviti financijski plan ili specificirati troškovnik za izvršavanje predloženog programa ili pojedinačne akcije ...


FINANCIRANJE RADA UDRUGA GRAĐANA

Izvor: Dalmacija.hr

Splitsko-dalmatinska županija - Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport na temelju članka 32. Statuta Splitsko-dalmatinske županije (“Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije”, broj 11/09) objavljuje

POZIV

ZA PREDLAGANJE JAVNIH POTREBA U PODRUČJU UDRUGA GRAĐANA ZA 2011. GODINU


I.

SD županijaJavne potrebe u području udruga građana za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Splitsko-dalmatinske županije jesu djelatnosti i poslovi strukovnih udruga. U skladu s važećim propisima i kriterijima za vrednovanje programa uvrstit će se prema mogućnostima:

- redovna djelatnost udruga,
- izdavanje časopisa i listova u kulturi te organiziranje akcija i manifestacija u književno-nakladničkoj djelatnosti,
- program unutar županijske, međužupanijske i međunarodne kulturne suradnje.


II.

Zainteresirani korisnici dostavljaju svoje programe s odgovarajućim dokumentima pripremljene u skladu sa sadržajem ovoga poziva na adresu:
 
   Splitsko-dalmatinska županija
   Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport
   Split, Domovinskog rata 2/IVUz obrazložene prijedloge programa predlagatelj će dostaviti financijski plan ili specificirati troškovnik za izvršavanje predloženog programa ili pojedinačne akcije u kojem će navesti podatke o ukupnim troškovima izvršenja programa, u dijelu sredstava koja osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora i u dijelu sredstava koja predlažu da ih osigura Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport Splitsko-dalmatinske županije.

Nepotpune, neobrazložene i troškovnikom nepotkrijepljene prijave neće se uzimati u razmatranje za dodjelu sredstava.

 Prijedlozi zajedno s potpunom adresom i kontakt telefonima predlagatelja trebaju stići u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovoga Poziva Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu i šport.


Povezani članci

Who's Online

We have 217 guests and no members online