Objavljeni javni pozivi Hrvatske turističke zajednice

Hrvatska turistička zajednica (HTZ) objavila je javne pozive za programe potpora putem kojih će se dodjeljivati bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 9 mil.kuna, a s ciljem unapređenja proizvoda, stvaranja prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma i zemlje u cjelini te obogaćivanja ponude u pred i posezoni. Objavljen je Javni poziv za dodjelu potpora turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima u 2018. godini, Javni poziv za potpore projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima u 2018. godini te Javni poziv za dodjelu potpora programima destinacijskih menadžment kompanija u 2018. godini. Prijave na navedene javne pozive su moguće zaključno s 31. siječnjem 2018. godine.

Objavljeni su javni pozivi Hrvatske turističke zajednice

Izvor: HRTurizam.hr, LAG Adrion

Hrvatska turistička zajednica (HTZ) objavila je javne pozive za programe potpora u 2018. godini putem kojih će se dodjeljivati bespovratna sredstva s ciljem unapređenja proizvoda, stvaranja prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma i zemlje u cjelini te obogaćivanja ponude u pred i posezoni. Objavljeni su pozivi za:

1. Potpore projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima

Prihvatljivi prijavitelji: Pravne osobe i obrtnici koji imaju registriranu ugostiteljsku djelatnost ili djelatnost pružanja usluga u turizmu, OPG- ovi, ustanove i Jedinice lokalne/regionalne samouprave.

Prihvatljive aktivnosti u okviru;

Mjere 1. Razvoja i unapređenja ključnih proizvoda u razdoblju pred i posezone: a) wellness i zdravlje (izgradnja ili obnova vanjskih bazena tlocrtne površine od najmanje 30 m2 i unutarnjih bazena tlocrtne površine od najmanje 20 m2, wellness, oprema za fitness centre/teretane (sprave za vježbanje i dodatna oprema za vježbanje), oprema za studio za masažu, oprema za saune i oprema za wellness studio (masažni bazeni-whirpool, ležaljke, stolovi, lampe i sl.) te dodatna oprema za wellnes), b) kulturni turizam (ulaganje u infrastrukturu i sadržaje kulturnih ustanova), c) cikloturizam (ulaganje u infrastrukturu i opremu za odmorišta, bike servise, bike & bed smještaj), d) pustolovni i sportski turizam (potrebna infrastruktura i oprema za izletišta, špilje, rafting, stijene za penjanje, vidikovce, igrališta), e) poslovni turizam (ulaganje u infrastrukturu i nabava opreme za potrebe održavanja poslovnih skupova), f) gastro i eno turizam (ulaganje u kušaonice vina i drugih pića i gastroproizvoda, vinotočja, pokretne kuhinje za show cooking).

Mjere 2. Razvoj turističkih inicijativa i proizvoda: a) razvoj, obnova i podizanje kvalitete smještajne ponude (izgradnja novih ili rekonstrukcija postojećih smještajnih kapaciteta - hotel, hostel, aparthotel, turistički apartmani i pansion i drugo, npr. uvođenje sustava za grijanje i/ili hlađenje u smještajne objekte, ugradnja dizala u smještajne objekte ), izgradnja, obnova i opremanje kampova, kamp naselja, kampirališta i kamp odmorišta, uređenje i stavljanje u turističku funkciju javnih sadržaja i turističke infrastrukture (npr. izletišta, vidikovci, promatračnice, poučne pješačke staze, biciklističke, vinske i druge tematske staze, špilje, stijene za penjanje, golf vježbališta, plaže na jezerima, rijekama, šljunčarama, turistički brod, vlak i dr.), uređenje/izgradnja dodatnih sadržaja uz smještajne objekte (npr. dodatni sadržaji uz bazene, bazeni za djecu, sportsko-rekreacijski i zabavni sadržaji, prostori za tematska i zabavna događanja, igraonice i sadržaji za djecu, sadržaji i/ili elementi pristupačnosti za osobe s invaliditetom)

Visina potpore: za oba dvije Mjere najniži iznos potpore je 50.000,00 kn, a najviši 200.000,00 kn.


2. Potpore programima destinacijskih menadžment kompanija

Prihvatljivi prijavitelji: pravne i fizičke osobe registrirane kao turistička agencija.

Prihvatljivi troškovi i aktivnosti u okviru programa:a) izrada storyline-a za tematske proizvode, b) istraživanje tržišta za portfelj tematskih proizvoda, c) izrada baze podataka za portfelj tematskih proizvoda, d) osiguravanje resursa za provedbu, e) izrada promotivne brošure ili dr. informativnih/promotivnih materijala s portfeljem tematskih proizvoda, f) izrada Internet podstranice za portfelj tematskih proizvoda, g) izrada elektroničkog kataloga za portfelj tematskih proizvoda ( u XML obliku), h) e-mailing za portfelj tematskih proizvoda, i) izrada vizuala za offline i online oglašavanje portfelja tematskih proizvoda, j) offline i online oglašavanje portfelja tematskih proizvoda (tisak, TV, vanjsko oglašavanje, Internet oglašavanje - portali, društvene mreže i dr.), k) organiziranje studijskih putovanja za agente i komercijaliste turoperatora ili agencija i druge potencijalne prodajne suradnike za distribuciju portfelja tematske ponude, l) sudjelovanje na tematskim B2B poslovnim radionicama za tematsku ponudu, m) nastupi na turističkim sajmovima.

Visina potpore: najmanje 50.000,00, a najviše 100.000,00 kn po programu, a po korisniku u okviru poziva maksimalno 250.000,00 kn.


3. Potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima

Prihvatljivi prijavitelji: Turističke zajednice na turistički nerazvijenim područjima

Prihvatljive atkivnosti i troškovi: 1. Razvoj i unapređenje turističke ponude destinacije te uvjeta boravka turista; a) uređenje šetnica, cikloturističkih, tematskih i poučnih staza, vidikovaca, izletišta i sl., izuzev izgradnje komunalne infrastrukture i hortikulturnog uređenja; brendiranje turističke destinacije; labeling u turističkoj destinaciji; unapređenje kvalitete ključnih turističkih proizvoda u destinaciji (kulturni turizam, eno/gastro, cikloturizam, poslovna putovanja, wellness i zdravlje, aktivni odmor);izrada promotivnih brošura o ključnim turističkim proizvodima za klaster/županiju: podizanje kvalitete informacija za posjetitelje (informativne ploče i sl.),izrada/redizajn internetskih stranica klastera/županija, b) Turistička/smeđa signalizacija 2. Edukacija; strukovno usavršavanje i treninzi za nositelje turističke ponude i davatelje usluga (npr. usavršavanje za podizanje kvalitete usluživanja hrane i pića - sommelieri, cooking show, edukacija pratitelja/vodiča za selektivne oblike turizma, turističke interpretatore, edukacija za privatne iznajmljivače, edukativne radionice za davatelje turističkih usluga i sl.), izuzev za strukovno/stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa i osposobljavanje za kvalifikacije i polaganje stručnih ispita, 3. Razvoj, obnova i unapređenje javne turističke infrastrukture; sufinanciranje razvoja, obnove i unapređenja javne turističke infrastrukture kojom prijavitelj upravlja

Visina i intenzitet potpore: po Turističkoj zajednici u okviru kalendarske godine najviše 350.000,00 kn i do 80% prihvatljivih troškova.

Rok prijave za sve pozive je 31. siječnja 2018. g.


Više informacija na LINK HTZ

Ukoliko trebate pomoć LAG Adrion prilikom prijave na Javne pozive slobodno ih kontaktirajte putem e-maila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili telefonski na 021/411 -960, 099 4369 422.

Povezani članci

Who's Online

We have 203 guests and no members online