Gradu Omišu dodijeljeno 2,26 milijuna kuna za izgradnju reciklažnog dvorišta u Zakučcu

Naše komunalno poduzeće Peovica d.o.o., u ime grada Omiša prijavilo je ranije ove godine projekt izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta na bespovratno sufinanciranje iz EU fonda Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Nakon provedenih provjera, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike prihvatilo je projekt, te je odobrilo gradu Omišu bespovratno sufinanciranje u ukupnom iznosu od 2.263.504,00 kn. Ovim projektom sufinanciraju se radovi na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta, kao i aktivnosti vezane za edukaciju korisnika, te nadzor radova. Reciklažno dvorište biti će na raspolaganju korisnicima s područja grada Omiša, općina Dugi Rat, Šestanovac i Zadvarje, dakle područja na kojem djelatnost prikupljanja otpada obavlja komunalno poduzeće Peovica d.o.o., tvrtka koje je u vlasništvu spomenutih jedinica lokalne samouprave (JLS). Korisnicima će, izgradnjom ovog objekta, biti omogućeno besplatno deponiranje posebnih vrsta otpada (više od 20 frakcija: papir, plastika, tekstil, metal, staklo, razna ambalaža, EE otpad, gume, određene frakcije opasnog otpada kao i građevinskog otpada,..), a posebno se očekuje značajnije smanjenje količine nepropisno odloženog glomaznog otpada. Reciklažno dvorište "Furnaža" u Zakučcu biti će opremljeno i transportnom trakom te uređajem za baliranje, kao i sortirnicom korisnog otpada. Očekuje se da opremanje ovog objekta donese dodatni rast odvojenog prikupljanja otpada po stopi od 1.5% godišnje čime će se dodatno smanjiti potreba odlaganja na splitskom Karepovcu ali i ostvariti financijske uštede zbog toga, kako direktne zbog smanjenog troška deponiranja, tako i indirektne kroz umanjenu eko rentu i poticajnu naknadu. Očekivani ukupni financijski efekti kroz rast ušteda očekuju se u iznosu od 300.000,00 kn godišnje. Ovime su grad Omiš i općine Dugi Rat, Šestanovac i Zadvarje postale prve JLS u zemlji kojima je izgradnja reciklažnog dvorišta bespovratno sufinancirana iz ovog EU fonda. Čestitke očito uigranoj ekipi mladih i poduzetnih stučnjaka iz tvrtke Peovica na ovom uspjehu!..

TVRTKI PEOVICA DODIJELJENO 2.26 MILIJUNA KUNA IZ EU FONDOVA ZA IZGRADNJU I OPREMANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Reciklažno dvorište u Zakučcu biti će na raspolaganju korisnicima s područja Grada Omiša, općina Dugi Rat, Šestanovac i Zadvarje

PeovicaGrad Omiš, uz općine Dugi Rat, Šestanovac i Zadvarje, uveo je odvojeno prikupljanje otpada u kolovozu 2014. godine postavljanjem 80-ak zelenih otoka. U međuvremenu nastavljeno je intenzivno investiranje u komunalnu infrastrukturu kroz niz projekata – nabavke vozila za prikupljanje otpada, spremnika, mobilnog reciklažnog dvorišta, čipova i skenera za ugradnju u spremnike. Ukupno 8 projekata ukupne vrijednosti oko 2,5 milijuna kuna realizirano je u periodu 2014. – 2016., a svi projekti bespovratno su sufinancirani od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – vrijednost bespovratnih sredstava iznosila je oko 1.000.000,00 kn.

Peovica d.o.o. i njeni suvlasnici i dalje imaju ambiciozne planove: izgradnja kompostane, edukacijska kampanja, nabavka novih vozila, uvođenje sustava naplate po količini po sistemu "od vrata do vrata“, i to sve do kraja 2018. godine, a uz planirano sufinanciranje iz već spomenutog fonda Konkurentnost i kohezija. Ukupno planirana vrijednost svih investicija iznosi oko 13.000.000,00 kn, a sve sa ciljem podizanja općeg nivoa komunalne infrastrukture, posebice onog koji se odnosi na prikupljanje otpada.

Kroz bespovratna sufinanciranja očekuje se da konačni troškovi za korisnike – kroz mjesečne račune za prikupljanje i odvoz otpada – budu minimalni ili nepostojeći.

Početak radova očekuje se po potpisivanju ugovora te provedbi postupka javne nabave, otprilike u studenom ove godine, a završetak istih i puštanje u rad najkasnije do travnja iduće godine.


PEOVICA D.O.O. - PREGLED AKTIVNOSTI NA UNAPREĐENJU GOSPODARENJA OTPADOM ZA PERIOD 2014.-2017.  (PDF, 3 MB)

 

Nacrt plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.- 2022. godine na području općine Dugi Rat

Općina Dugi Rat objavila je Nacrt plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.- 2022. godine kojeg je izradila tvrtka Eko-Adria iz Pule. Nacrt plana gospodarenja otpadom možete preuzeti na ovoj poveznici (PDF, 1,6 MB).
 

Općina Dugi Rat prestavlja Nacrt plana gospodarenja otpadom 2017-2022

Općina Dugi Rat prestavlja Nacrt plana gospodarenja otpadom 2017-2022

Općina Dugi Rat prestavlja Nacrt plana gospodarenja otpadom 2017-2022

Povezani članci

Who's Online

We have 202 guests and no members online