Predložite programe u području javnih potreba u kulturi, sportu i društvenim djelatnostima za 2016.

Općina Dugi Rat objavila je javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u područjima kulture, sporta i ostalih društvenih djelatnosti Općine Dugi Rat za 2016. godinu. Za sredstva koja se osiguravaju u proračunu Općine Dugi Rat za 2016. godinu svoje programe u područjima kulture, sporta i ostalih društvenih djelatnosti mogu prijaviti ustanove, udruge, društva ili osobe čije je sjedište na području općine Dugi Rat ili obavljaju djelatnost na tom području. Rok za dostavljanje prijedloga programa je 16. listopada 2015. Sve detalje javnog poziva potražite u nastavku članka..

POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA U PODRUČJU JAVNIH POTREBA U KULTURI, SPORTU I DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA OPĆINE DUGI RAT ZA 2016. GODINU

Izvor: Općina Dugi Rat

Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat objavljuje JAVNI POZIV za predlaganje programa javnih potreba u područjima kulture, sporta i ostalih društvenih djelatnosti Općine Dugi Rat za 2016. godinu


I.

U program javnih potreba u područjima kulture, sporta i ostalih društvenih djelatnosti Općine Dugi Rat za 2016. godinu, uvrstit će se, u skladu sa Zakonom i ocjenom izvršenja za 2015. godinu djelomično ili u cijelosti svaka ustanova, udruga, društvo ili osoba čija je djelatnost od općeg interesa za Općinu Dugi Rat.

Za sredstva koja se osiguravaju u proračunu Općine Dugi Rat za 2016. godinu svoje programe mogu prijaviti ustanove, udruge, društva ili osobe čije je sjedište na području općine Dugi Rat ili obavljaju djelatnost na tom području.

II.

U PODRUČJU KULTURE prijaviti se mogu sljedeći programi:

- redovna djelatnost ustanova, udruga, drugih organizacija i osoba u kulturi,
- izdavanje časopisa i listova u kulturi,
- organiziranje akcija i manifestacija u književno-nakladničkoj i knjižničarskoj djelatnosti,
- održavanje izložbi, izdavanje likovnih monografija,
- akcije i manifestacije likovne i muzejsko-galerijske djelatnosti i poticanje likovnog stvaralaštva,
- akcije i manifestacije u području glazbene, kazališne i glazbeno-scenske djelatnosti, te kazališni programi,
- programi međunarodne kulturne suradnje,
- programi poticanja i razvoja kulturno-umjetničkog amaterizma,
- programi zaštite i očuvanja putem istraživanja, rekonstrukcije, sanacije, adaptacije, investicijskog održavanja i opremanja objekata kulture i drugih kulturnih dobara od interesa za Općinu Dugi Rat,
- akcije i manifestacije u svezi zaštite prirodne baštine i kulture življenja s prirodom na području Općine Dugi Rat

III.
           
U PODRUČJU SPORTA prijaviti se mogu sljedeći programi:

- poticanje i promicanje sporta,
- provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,
- djelovanje sportskih udruga,
- sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša,
- sportsko-rekreacijske aktivnosti građana.

IV.

U PODRUČJU OSTALIH DRUŠTVENIH DJELATNOSTI prijaviti se mogu sljedeći programi:

- redovna djelatnost udruga iz područja socijalne skrbi,
- potpore djeci i mladima,
- briga i skrb o osobama starije životne dobi i invalidnim osobama,
- aktivnosti udruga proizašlih iz Domovinskog rata,
- programi zaštite i očuvanja zdravlja,
- programi unaprjeđivanja kvalitete življenja i zaštite okoliša.

V.

Prijedlozi programa moraju biti obrazloženi.

Uz obrazloženje prijedloga, predlagatelj će dostaviti financijski plan za izvršavanje predloženog programa u kojem će navesti: podatke o ukupnim troškovima izvršenja programa, o dijelu sredstava koja predlagatelj osigurava iz vlastitih i drugih izvora, te o dijelu sredstava koja predlaže da ih osigura Općina Dugi Rat. Iznose svih troškova treba iskazati u tekućim cijenama.

Predlagatelj je dužan priložiti i izvješće o ostvarenju plana za 2014. godinu.

VI.

Predlagatelj može pripremiti više prijedloga programa, međutim svaki od njih mora se prijaviti na zasebnoj prijavnici.

VII.

Programi se iskazuju pojedinačno u prijavnicama za svako područje zasebno, a prijavnice se mogu preuzeti na web stranicama Općine www.dugirat.hr ili u prostorijama Općine Dugi Rat ili na donjim poveznicama.

OBRAZAC ZA PRIJAVU KULTURA 2016.

OBRAZAC ZA PRIJAVU SOC SKRB 2016.

OBRAZAC ZA PRIJAVU SPORT 2016.


VIII.

Programi koji budu prihvaćeni sufinancirati će se sukladno mogućnostima proračuna Općine Dugi Rat.

IX.

Prijedlozi programa pripremljeni na način utvrđen ovim pozivom dostavljaju se poštom ili na protokol Općine zaključno sa danom 16. listopada 2015. godine na adresu:

OPĆINA DUGI RAT
Jedinstveni upravni odjel
Poljička cesta 133
21315 DUGI RAT
s naznakom "PROGRAM JAVNIH POTREBA ZA 2016.g."

Prijedlozi programa koji ne budu pripremljeni s potpunim podacima kao i prijedlozi koji se ne dostave u navedenom roku neće se uzeti u razmatranje niti uvrstiti u program javnih potreba Općine Dugi Rat za 2016. godinu.

Sve ostale informacije mogu se dobiti na kontakt telefone Općine Dugi Rat 021/735-291 ili 021/734-900.

Povezani članci

Who's Online

We have 197 guests and no members online