Općina objavila javni poziv za potpore za nabavu obaveznih školskih udžbenika

Općinsko vijeće Općine Dugi Rat donijela je odluku o pomoći za nabavku udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola sa područja Općine Dugi Rat u školskoj godini 2016./2017. Pravo na pomoć imaju roditelji, staratelji i/ili udomitelji djece osnovnih i srednjih škola koji imaju prebivalište na području Općine Dugi Rat uz ispunjenje uvjeta navedenih u nastavku članka. Popunjeni zahtjev sa priloženim dokumentima predaje se u zatvorenoj kuverti na protokol Općine Dugi Rat svakim radnim danom od 08 do 11 sati zaključno sa petkom, 9. rujna 2016. Zahtjev se može predati i e-mailom na: opcina.dugi.rat @ st.t-com.hr uz skenirane dokumenate u prilogu maila. Podnosioci zahtjeva će biti čak i obavješteni (telefonom ili mailom) o rezultatu njihovog zahtjeva. Popis udžbenika za 2016./17. za osnovnu školu "Jesenice" nalazi se ovdje, a za Srednju školu "Jure Kaštelan" u Omišu ovdje, a više o javnom pozivu/odluci saznajte u nastavku..

Odluka o pomoći za nabavku udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola sa područja Općine Dugi Rat u školskoj godini 2016./2017.

Izvor: Općina Dugi Rat

Članak 1.

Općina Dugi Rat će novčano pomoći roditeljima, starateljima i/ili udomiteljima djece osnovnih i srednjih škola sa područja Općine Dugi Rat za nabavku školskih udžbenika za školsku godinu 2016./2017. iz sredstava Proračuna Općine Dugi Rat.

Članak 2.

Pravo na pomoć iz prethodnog članka ove Odluke imaju roditelji, staratelji i/ili udomitelji djece osnovnih i srednjih škola koji imaju prebivalište na području Općine Dugi Rat uz ispunjenje uvjeta određenih ovom Odlukom.

Pravo na pomoć ostvaruju za treće i svako daljnje dijete u obitelji u kojoj troje djece pohađa osnovnu i/ili srednju školu.
Pravo na pomoć ostvaruje se za svako dijete koje pohađa osnovnu i/ili srednju školu, a kojem su oba roditelja nezaposlena, odnosno ako je samohrani roditelj, staratelj ili udomitelj nezaposlen.
Pravo na pomoć ostvaruje se za svako dijete koje pohađa osnovnu i/ili srednju školu a čiji roditelji, staratelji ili udomitelji primaju pomoć od Centra za socijalnu skrb.

Članak 3.

Za ostvarivanje prava na pomoć iz članka 2. ove Odluke roditelji, staratelji i/ili udomitelji podnose zahtjev kojega preuzimaju sa internetske stranice www.dugirat.hr ili www.dugirat.com.

Popunjeni zahtjev sa priloženim dokumentima predaje se u zatvorenoj kuverti na protokol Općine Dugi Rat svakim radnim danom od 08 do 11 sati zaključno sa 09. rujna 2016. godine (petak).

Osim navedenog u prethodnom stavku, zahtjev se može predati i e-mailom na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. uz skeniranje dokumenata u prilogu.
O ostvarivanju ili neostvarivanju prava iz ove Odluke te o načinu preuzimanja pomoći podnositelji će se informirati telefonom ili e-mailom ako su zahtjev podnijeli e-mailom.

Članak 4.

Pravo na pomoć za nabavku udžbenika nemaju oni roditelji, staratelji i/ili udomitelji koji pomoć u nabavci školskih udžbenika ostvaruju sa drugog osnova.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku“ – službenom glasilu Općine Dugi Rat.

Ova odluka će se objaviti i na internetskim stranicama www.dugirat.hr i www.dugirat.com.

Povezani članci

Who's Online

We have 240 guests and no members online