S fejs stranica naše općine prenosimo crticu o sastanku predstavnika općine u Ministarstvu za regionalni razvoj (i EU fondove!) na temu Sustav odvodnje u Općini Dugi Rat.
Sustav odvodnje, odnosno fantomska kanalizacija na području cijele općine Dugi Rat (dio kroz Duće napravljen je prije 10 godina, a isfinanciran je i većom cijenom vode) najvažniji je projekt u općini Dugi Rat. Ostavimo li "našu" dionicu brze ceste "fantomu" Butkoviću i hrvatskim cestarima, a projekt Korenat Point Resort "našim englezima".  
Projekt kanalizacije kroz Dugi Rat i Jesenice naša općina ne može sama isfinancirati. Nužna je žurna pomoć države (dok EU sredstva nisu presušila) jer je naša općina ostala "slijepo crijevo" odvodnje na ovom dijelu obale. Projekt "Jadran" očito nas nije baš volio... a za nešto smo i sami krivi...  

"Sastanak s ministrom za regionalni razvoj i EU fondove Šimom Erlićem prošao je u dobrom raspoloženju obiju strana. Naše nastojanje da se što prije započne s projektom izgradnje sustava odvodnje na području općine Dugi Rat ima podršku ministra, svjestan je da iznos koji je potreban za izgradnju cjelokupne mreže Općina ne može financirati iz postojećeg proračuna. Ministar će pomoći u realizaciji projekta te nastojati zajedno s Ministarstvom gospodarstva i Hrvatskim vodama dogovoriti sastanak na navedenu temu. Općina će nakon odrađenih sastanaka napraviti financijski plan realizacije za prvu fazu koja se odnosi na glavni kolektor s ispustom na predjelu dugoratske Glavice tj. na prostoru bivše ambulante. Ukupna investicija za kolektor iznosi 4.223.000 eura na što treba dodati još PDV. Cjelokupni projekt vodoopskrbe i odvodnje Aglomeracije Dugi Rat (naselja Dugi Rat i Jesenice) Vodovod d.o.o. (omiški i naš vodovod, op.ur.) je početkom ove godine prijavio na predpoziv Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, međutim zbog neriješene situacije vlasništva, zemljište na kojem se planira graditi uređaj za pročišćavanje kao i zbog isteka lokacijske dozvole za taj uređaj, projekt nije prihvaćen za sufinanciranje. Čeka nas dug put do konačne realizacije cjelokupnog projekta na području Dugi Rat-Jesenice..." - objavljeno je na općinskim fejs stranicama.
 
Iz Općine Dugi Rat javljaju da je u tijeku izrada Strategije zelene urbane obnove Općine Dugi Rat u suradnji s Udrugom Zeleni plan iz Splita. Polazeći od razvojnih potreba za zelenu urbanu obnovu, ali i mogućnosti, ovom se strategijom utvrđuju vizija, strateški i posebni ciljevi i mjere, što predstavlja okvir i neophodnu osnovu za pripremu, financiranje i provedbu razvojnih projekata, koji su ključni pokretač promjena u gospodarstvu i društvu u cjelini. Na temelju donesene Strategije definirati će se buduće mjere koje će doprinositi posebnim ciljevima definiranim Programom razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima za razdoblje 2021. do 2030. i Programom razvoja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama za razdoblje 2021. do 2030 godine. Iz Općine mole sve građane da ispune anketni upitnik dajući kratke i jasne odgovore, poveznica na anketu je na ovoj poveznici.
 
U utorak, 19.03.2024. godine s početkom u 10 sati svečanom misom u crkvi sv. Josipa započelo je obilježavanje blagdana sv. Josipa i Dana Općine Dugi Rat.
Poslije svečane mise, u prisustvu i uz molitvu našeg župnika, predstavnici Općine, braniteljskih i drugih udruga položili su vijence i zapalili svijeće u znak sjećanja na poginule branitelje.
Svečana sjednica povodom Dana Općine održana je potom u dvorani nekadašnjeg kina "Dalmacija" u Dugom Ratu. Na svečanoj sjednici su sudjelovali članovi Općinskog vijeća, Općinski načelnik, župan Blaženko Boban, svećenici, predstavnici susjednih općina i gradova; predstavnici sportskih, kulturnih i socijalnih udruga; predstavnici škole, vrtića, narodne knjižnice, nagrađeni; predstavnici gospodarstva i svi ostali zainteresirani sugrađani.
Na sjednici je uvodnu riječ, pozdrav i čestitke uputio predsjednik Općinskog vijeća Frane Marčić...
 
Načelnik Općine Dugi Rat ponovno je raspisao javni Natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Dugi Rat. Ponuditelji koji su ponude dostavili u prvom pozivu iste mogu dopuniti ukoliko smatraju da je to potrebno, ako nemaju potrebu za dopunjavanjem svoje ponude iste će se računati kao važeće. Svoje ponude ponuditelji mogu dostavljati od 11. ožujka 2024. godine zaključno do 25. ožujka 2024. godine do 14 h, javljaju iz općine uz molbu da podnositelji da pažljivo pročitaju stavke i uvjete natječaja jer ima bitnih promjena.
Dozvola na pomorskom dobru zamjenjuje dosadašnje "Koncesijsko odobrenje" koje je općina dodjeljivala godinu za godinom. Bitna novost, uz enormno poskupljenje naknade za dozvolu za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru, je da će se dozvole dodjeljivati na vremenski rok od dvije do pet godina te da se više ne primjenjuje kriterij "prve pristigle ponude" već kriterij najpovoljnije ponude, odnosno ponude koja prema kriterijima ocjenjivanja ostvari najveći broj bodova. A kriteriji ocjenjivanja ponuda određeni su u Natječaju kojeg je Općina raspisala a propisani su Pravilnikom o sadržaju plana upravljanja pomorskom dobrom...
 
Projekt izgradnje dužobalne šetnice i biciklističke staze u Dućama se nastavlja nakon što je naprasno zaustavljen 2021. Novi pokušaj (koji će valjda uspjeti) financirati će se sredstvima urbane aglomeracije Split, odnosno putem ITU-mehanizama u razdoblju od 2021. do 2027. u iznosu 1.3 milijuna eura što iznosi 85% ukupne vrijednosti projekta, dok će se ostatak financirati iz proračuna općine Dugi Rat. Da, moglo je i jeftinije da je bilo pameti i dogovora... no dobro. Što je, tu je.
Ishođenjem građevinske dozvole objavljen je postupak javne nabave za radove i opremanje na EOJN za dionicu od kampa u Omišu do Dugoračke Glavice. Procijenjena vrijednost radova i opremanja je 1.0162 milijuna eura. Javno otvaranje pristiglih ponuda je 14.03.2024. u 11 sati.
Očekivani početak samih radova je mjesec travanj 2024., slijediti će prekid za vrijeme turističke sezone, a radovi će se nastaviti u listopadu 2024.
Šetnica kroz Duće ići će uz granice katastarskih čestica, i biti će minimalne širine od 3 metra. Radovi će obuhvatiti građevinske radove, signalizaciju, postavljanje javne rasvjete te opremanje dječjim igralištima, klupama i koševima. A tko će se (iz)boriti da se na plažu nelegalno "prošireni" Dućani vrate u gabarite svojih čestica, ne zna se...
 
Pozivaju se građani, udruženja građana, društvene organizacije, mjesni odbori, sve pravne osobe, općinski načelnik, te vijećnici Općinskog vijeća Općine Dugi Rat na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Dugi Rat za 2023. godinu. Javna priznanja Općine Dugi Rat dodjeljuju se fizičkim i pravnim osobama za uspjehe u radu kojima pridonose razvoju Općine Dugi Rat ili pojedinih njenih djelatnosti.
Javna priznanja Općine Dugi Rat dodjeljuju se kao:
  1. proglašenje počasnim građaninom Općine Dugi Rat,
  2. nagrada Općine Dugi Rat:
     a) nagrada za životno djelo,
     b) godišnja nagrada:
        – osobna nagrada,
        – skupna nagrada,
  3. plaketa "Grb Općine Dugi Rat".
Prijedlozi obrazloženi i pripremljeni u skladu s detaljima uvjetima ovog javnog poziva dostavljaju se na adresu: Općina Dugi Rat, Komisija za dodjelu javnih priznanja, 21315 Dugi Rat, Poljička cesta 133, s naznakom "za javna priznanja Općine“, do 04. ožujka 2024.
 

Osnovan Savjet za prostorno planiranje

Načelnik naše općine je s ciljem osiguranja kontinuiranog, kvalitetnog i cjelovitog prostornog planiranja donio Odluku kojom je osnovao Savjet za prostorno planiranje Općine Dugi Rat. Savjet čine stručne osobe iz udruženja arhitekata i inženjera građevine koje žive i rade na našem području, kao i predstavnici Općine Dugi Rat. Do sada su održana dva sastanka na kojima su članovi definirali točke o kojima treba raspravljati, iznijeli svoja zapažanja i prijedloge, sve kako bi poboljšali i unaprijedili stanje u prostoru i gospodarski razvitak našeg područja kroz narednu prostorno plansku dokumentaciju, javljaju iz općine.
 

Sanacija dijela nogostupa na potezu Dugi Rat - Glavica

U predviđenom vremenskom roku završena je sanacija dijela oštećenog nogostupa u Dugom Ratu na Glavici.
Radovi su obuhvatili uklanjanje starih betonskih oštećenih ploča koje su predstavljale opasnost za korištenje, pripremanje podloge i izradu novog betonskog nogostupa. Regulacija prometa se odvijala prema privremenoj regulaciji, a planirani završetak radova bio je 22. prosinac 2023.
 

Napravljen nogostup pored kavane Maestral

Iz općine javljaju da je završena izgradnja nogostupa pored ulaza u prostor bivše kavane "Maestral", a uskoro prostora naše nove knjižnice, čime je poboljšana sigurnost pješaka u centru Dugog Rata.
Radovi na obnovi poslovnog prostora bivše kavane "Maestral“, koja će se rekonstruirati za rad knjižnice i biti kulturni centar Dugog Rata, idu po planu. Odrađeni su radovi rušenja i pripreme, te su u tijeku betonski, betonsko-armirani i zidarski radovi.
 

Božićnice za umirovljenike

Temeljem Odluke Općinskog načelnika Općine Dugi Rat od 20. studenog 2023. godine umirovljenicima sa područja Općine Dugi Rat koji primaju mirovinu do 265,00 € isplatiti će se božićnica u iznosu od 65 €. Umirovljenik je dužan podnijeti zahtjev za dodjelu božićnice na propisanom obrascu uz kojeg prilaže potvrdu o mirovinskom primanju (za rujan ili listopad 2023. g.) i presliku osobne iskaznice, a najkasnije do 8. prosinca 2023. Obrazac zahtjeva može se preuzeti s službenih općinskih stranica ovdje i u službenim prostorijama Općine Dugi Rat, Poljička cesta 133, Dugi Rat.
Božićnice će biti isplaćene na račune umirovljenika najkasnije do 22. prosinca 2023.
 

Sanacija nogostupa na Bajnicama, oprezno u prometu

Iz Općine Dugi Rat obavještavaju mještane da je 23. studenog započela i sanacija nogostupa u Bajnicama ukupne duljine 210 m. Radovi obuhvaćaju uređenje nogostupa betonskim rubnjacima i kockama. Planirano vrijeme završetka radova je 08. prosinca. Promet pješaka i vozila odvijat će se uz zastoje, jednim prometnim trakom, prema privremenoj svjetosnoj regulaciji. Vozače pozivamo na strpljenje i na oprez u prometovanju kroz Bajnice.