Počeli radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta Peovice u Zakučcu

Počeli su radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta u Zakučcu, koji će trajati idućih pet mjeseci. Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta s sortirnicom za korisni otpad se planira izgradit na ukupno 1400 m2 u Zakučcu. Na reciklažnom dvorištu naša komunalna tvrtka "Peovica"  planira zaprimati 40 vrsta neopasnog i opasnog otpada, te prerađivati i sortirati korisni otpad. U vrijednost projekta uključena je i drobilica za biomasu, sortirna linija za korisni otpad s automatskom presom te cestovna kolna vaga. Izgradnjom reciklažnog dvorišta planira se postavit spremnik za korisni otpad koji je predviđen za ponovnu uporabu, te uspostavit centar ponovne uporabe. Reciklažno dvorište će biti na usluzi građanima Grada Omiša i Općina Dugi Rat, Šestanovac i Zadvarja te će u kompletu s kompostanom, građevinskim reciklažnim dvorištem i platom za manipulaciju otpadom činit dio reciklažnog centra u Zakučcu. Građevinska dokumentacija za izgradnju reciklažnog dvorišta u Zakučcu je sufinancirana s 100% sredstvima FZOEU, a izgradnja reciklažnog dvorišta s 85% bespovratnih sredstava iz operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014-2020. Bravo Peovica! Samo naprijed. Svijetli ste primjer komunalne tvrtke, koja svojim pametnim, planskim i upornim radom kao da poručuje svima, a pogotovo "svojim" općinarima... Može se..  naravno da se može!

Izvor: Peovica, DalmacijaNews

 

Počeli radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta Peovice u Zakučcu

Ova investicija je nastavak izgradnje i prilagodbe na novi sustava prikupljanja otpada od vrata do vrata, u sklopu kojeg se kreće u realizaciju još nekoliko većih projekata kao što je izgradnja kompostane za koju je izrađena kompletna projektna dokumentacija i izdana građevinska dozvola, te izgradnju građevinskog reciklažnog dvorišta Zakučac i reciklažnog dvorišta u Šestanovcu koji su u fazi projektiranja, a izrada projektne dokumentacije je sufinancirana 100% sredstvima Splitsko dalmatinske županije.

Počeli radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta Peovice u Zakučcu

Povezani članci

Who's Online

We have 455 guests and one member online

  • admin