Vrste otpada i upute za odvojeno prikupljanje

SPONZORIRANI ČLANAK - PROJEKT EDUKACIJE GRAĐANA O SUSTAVU GOSPODARENJA OTPADOM

U nekoliko nastavaka donosimo, iz pera direktora našeg komunalnog poduzeća Peovica d.o.o., niz tekstova koji imaju za cilj približiti javnosti razloge i način provođenja odvojenog prikupljanja otpada. Ovaj projekt edukacije osmišljen je u Peovici d.o.o., nositelj projekta je grad Omiš, uz suradnju općina Dugi Rat, Šestanovac i Zadvarje, te je sufinanciran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Kako je već prethodno napomenuto, trenutno je u funkciji 31 zeleni otok. U drugoj polovici godine postavljamo još 46 njih, čime ćemo kapacitetom i lokacijom spremnika zadovoljiti veliku većinu potreba naših korisnika. U idealnoj situaciji, svako kućanstvo trebalo bi biti opremljeno sa više pojedinačnih spremnika različite boje, koje bismo onda odvozili po određenom rasporedu. Odvoz svega bio bi za korisnika gratis, osim miješanog komunalnog otpada – time se postiže motivacija krajnjih korisnika za selektiranjem otpada na "vlastitom pragu"...

SPONZORIRANI ČLANAK

PROJEKT EDUKACIJE GRAĐANA O SUSTAVU GOSPODARENJA OTPADOM

VRSTE OTPADA I UPUTE ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE

Izvor: Peovica.hr

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

No kako smo znatno ograničeni u financijskom smislu, ovakav sustav planiramo uvesti tek za godinu – dvije. Do tada, koristimo zelene otoke, vrećice za odvojeno prikupljanje otpada (kraj 2015.) i reciklažno dvorište na Furnaži.


Što su to zeleni otoci?

Općina ŠestanovacGrad OmišSkupina spremnika različite boje (boje služe identifikaciji vrste otpada) na jednoj, korisnicima pogodnoj lokaciji. Otpad razdvojen u kućanstvu moguće je na jednom mjestu takvim načinom deponirati – papir u plavi kontejner, plastiku u žuti, staklo u zeleni, itd.

Njihova dobra strana je što je za više vrsta otpada dovoljno ići na jednu lokaciju. Loša strana je što korisnici moraju improvizirati u svome domu spremanje odvojeno prikupljenog otpada do momenta kad skupe količine koje ima smisla odnijeti do zelenog otoka. Ovu situaciju poboljšati ćemo uvođenjem vrećica.

KontejneriTrenutne lokacije postavljenih otoka moguće je vidjeti na poveznici: http://peovica.hr/zeleni-otoci-1/. Spremnici su opremljeni naljepnicama koje jasno pokazuju vrstu otpada koja se može unutra deponirati. Ponekad je usprkos uputama i dalje nejasno da li određena vrsta otpada treba biti deponirana na zelene otoke ili ne; dobar savjet je: ako nisi siguran, ubaci u kontejner za miješani otpad (jer manja je šteta; pokušaj prodaje npr. papira koji sadrži onečišćenja rezultira penalima).

 

Peovica - vrste otpada i upute za odvojeno prikupljanje

Što je reciklažno dvorište?

Odgovarajuća površina opremljena specijalnim spremnicima na kojoj je, osim već nabrojanog, moguć prihvat više vrsta ostalog različitog otpada (glomazni, EE otpad, metal, tekstil, itd.). U Omišu reciklažno dvorište gradimo na lokaciji Furnaža, iznad tvornice "Omial Novi“, pokraj "Forme“. Veći dio prethodne godine utrošili smo u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa na lokaciji (kao osnova za dobivanje bespovratnog sufinanciranja od strane Fonda), a u tijeku je izrada idejnog rješenja reciklažnog dvorišta.

Reciklažno dvorište u Zakučcu

Njegovu izradu, i predaju zahtjeva za sufinanciranjem izrade projektne dokumentacije u Fond za zaštitu okoliša očekujemo oko 01.06.2015., te bismo sa građevinskim radovima i nabavkom opreme krenuli krajem ove godine.

Općina Dugi RatOpćina ZadvarjeReciklažno dvorište na Furnaži već sada obavlja veći dio svojih zamišljenih funkcija, a više o tome tko, koliko, kada i kakvog otpada može donijeti u njega, u idućem tekstu.

Peovica

Povezani članci

Who's Online

We have 190 guests and no members online