Država se guši u smeću

U Hrvatskoj, pa tako i u Dalmaciji, usprkos Planu za gospodarenje otpadom u RH za razdoblje od 2007. do 2015. godine, dosad nije završen ni jedan regionalni ni županijski centar za gospodarenje komunalnim otpadom! Hrvatsku pritišću rokovi koje je postavila Europska unija, a strategija cjelovitog gospodarenja otpadom pokušava se ubrzano primijeniti i ukorijeniti. No stvari se, jednostavno, ne mogu prebiti preko koljena i napraviti od danas do sutra, pa zasad još na vidiku nema funkcionalnog, trajnog i održivog gospodarenja otpadom. Od sveukupnih količina otpada u Hrvatskoj se reciklira tek osam posto, a do 2020. godine trebala bi izdvajati i reciklirati 50 posto otpada ...

Županija SD: Lećevica ide dalje

Piše: Lidija Gnjidić / Slobodna Dalmacija
Izvor: Slobodna Dalmacija


Gradnja regionalnih centara u kojima bi se obavljala mehaničko-biološka obrada selektiranog otpada, te zbrinjavale preostale količine otpada koji više ne može biti oporabljen, složen je i skup posao koji je od starta naišao na otpor tipa „ne u mome dvorištu“.

gospodarenje otpadom?

Kostur ideje održivoga gospodarenja je da se otpad selektira na mjestu nastanka, da se izdvojena korisna sirovina (papir, plastika, PET ambalaža, biološki otpad itd.) reciklira i oporabljuje, da se ostatak preko pretovarnih stanica transportira u županijske regionalne centre i tamo finalno obradi i zbrine.

Paradigma sporosti i nedjelotvornosti koja svejedno guta novac postao je u Dalmaciji županijski regionalni centar za gospodarenje otpadom u Lećevici ...

PROČITAJTE VIŠE...

Povezani članci

Who's Online

We have 145 guests and no members online