(Napokon!) Objavljen javni poziv za financiranje izgradnje reciklažnih dvorišta

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike napokon je objavilo javni poziv za projekte iz područja gospodarenja otpadom koji će se sufinancirati EU sredstvima, i to za izgradnju reciklažnih dvorišta, i koji će trajat do iskorištenja sredstava (čitaj: oni koji su spremni bolje da požure s prijavama, dok nije nestalo). Za financiranje izgradnje reciklažnih dvorišta za jedinice lokalne samouprave osigurano je 144,5 milijuna kuna kroz Operativni program "Konkurentnost i kohezija". Mogućnost sufinanciranja projekata je do 85%, a može se dobiti do 4,5 milijuna kuna po projektu. Građenje reciklažnih dvorišta uključuje građevinske radove, opremu i nadzor, tehničku pomoć za upravljanje projektom i provedbu informativno – obrazovnih aktivnosti.
- Krajem travnja ići će javni poziv za sanacije odlagališta komunalnog otpada. U pripremi su i pozivi za sortirnice i kompostišta, komunalnu opremu. Svim tim ćemo napraviti zaokret ka kružnom gospodarstvu, smanjiti nastajanje otpada, omogućiti da se u kratkom roku značajno povećaju stope reciklaže i ispune EU ciljevi u pogledu recikliranja. Ujedno, ovim omogućujemo razvoj gospodarstva i stvaranje novih radnih mjesta, posebice u industriji reciklaže – rekao je resorni ministar Slaven Dobrović.

Izvor: Hina

Funkcionalno reciklažno dvorište u sustavu gospodarenja komunalnim otpadom čini jednu od važnih sastavnica u svrhu osiguranja odvojenog prikupljanja prije svega problematičnog otpada te otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila i glomaznog komunalnog otpada.

Povezani članci

Who's Online

We have 251 guests and no members online