Objava o mjerama zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima

zaštita i spašavanjePodručni ured za zaštitu i spašavanje Split svim jedinicama lokalne samouprave, na područjima koja su ugrožena izrazito nepovoljnim vremenskim uvjetima, odaslao je naputak kojim se preporuča poduzimanje operativnih radnji za usklađeno reagiranje i djelovanje nadležnih službi u nepovoljnim zimskim uvjetima... Za sve značajnije događaje, posebno one u kojima zbog vremenskih neprilika može doći do ugrožavanja zdravlja i sigurnosti građana, obratite se Županijskom centru za hitne pozive 112 koji će na najbrži način omogućiti pomoć nadležnih službi ...

Objava o mjerama zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima

Piše: Petar Škorić

Zbog ekstremno niskih temperatura, snježnih oborina s visokim snježnim nanosima, ledom na prometnicama, olujnim nevremenom  i posljedicama njegova djelovanja (prekida cestovnog prometa, dugotrajnih zastoja na prometnicama, obustave trajektnog prometa između otoka i kopna, izolacije naselja ili pojedinih dijelova naselja i prekida ili otežane opskrbe energentima i životnim namirnicama) u Splitsko-dalmatinskoj županiji:

dugi rat pod snijegom-  čelnicima jedinicama lokalne samouprave sa izrazito ugroženih područja preporučeno je aktiviranje Stožera za zaštitu i spašavanje koji će procjenjivati i pratiti stanje na terenu, te u suradnji sa nadležnim službama i poduzećima procjenjivati rizik i poduzimati mjere usklađenog reagiranja i djelovanja službi kod nepovoljnih vremenskih uvjeta.

Preporučeno je uvođenje pripravnosti svim operativnim snagama zaštite i spašavanja, te u skladu sa razvojem situacije na terenu praćenje njihova reagiranja i usklađenog djelovanja prema prioritetima.  

Prema potrebi, a u skladu sa Operativnim planovima, potrebno je osigurati:

a) privremeno zbrinjavanje osoba koje se zateknu u okolnostima koje im onemogućavaju nastavak putovanja ili povratak u mjesto stanovanja;

b) privremeno zbrinjavanje osoba kojima je možebitno ugroženo zdravlje i život zbog vremenskih neprilika; 

c) temeljem procjene rizika ugrožavanja stanovništva definirati potrebne pričuve vode, hrane, energenata i ostalih osnovnih životnih potrepština, izvore njihove nabave i način dostave stanovništvu.

Zbog novonastalih ekstremnih uvjeta aktivirani su Stožeri zaštite i spašavanja Splitsko-dalmatinske županije, gradova Splita, Solina, Kaštela i Trogira koji prate stanje na terenu, te je u tim gradovima proglašen „snježni dan“.

Preporučamo svim građanima postupanje prema naputcima i mjerama koje nalažu čelnici jedinica lokalne samouprave i žurne službe na terenu, te da radi svoje sigurnosti aktivno sudjeluju u provođenju obveza čišćenja snijega prema odlukama o komunalnom redu.

Nadležne tvrtke za održavanje cesta sa svim raspoloživim snagama rade na saniranju prometnica prema prioritetima.

Područni ured za zaštitu i spašavanje preporučuje svim građanima da ostanu u svojim kućama i ne izlaze dok se uvjeti na javno-prometnim površinama ne normaliziraju. Također, svima koji nemaju izrazitu potrebu preporučujemo da se ne upućuju na put, posebno ukoliko nemaju odgovarajuću zimsku opremu.

Za sve značajnije događaje, posebno one u kojima zbog vremenskih neprilika može doći do ugrožavanja zdravlja i sigurnosti građana, obratite se Županijskom centru za hitne pozive 112 koji će na najbrži način omogućiti pomoć nadležnih službi.

zaštita i spašavanje 

Povezani članci

Who's Online

We have 95 guests and no members online