Maslinari, zalijte masline i pazite se maslinine muhe

Na području Splitsko-dalmatinske županije u maslinicima su uočeni simptomi nedostatka vlage. Posljedice suše i visokih temperatura naročito su izražene na plitkim i kamenitim terenima, saznaje se iz podružnice Savjetodavne službe. U uvjetima nedostatka vlage u tlu otežano je i usvajanje hranjiva, a maslina se momentalno nalazi u fenofazi  intenzivnog porasta plodova i odrvenjavanja koštice kada su zahtjevi za vodom i hranjivima najveći. U maslinicima koji imaju pristup vodi preporučili bi obavezno navodnjavanje. Količinu vode  i učestalost navodnjavanja odrediti sukladno uočenim simptomima...

OBAVIJESTI MASLINARIMA

Maslinari, zalijte masline i pazite se maslinine muhe

Izvor: Kastela.org

Ukoliko ne postoji mogućnost navodnjavanja preporučili bi tretiranje maslina preko lista kombiniranim hranjivima (mikro i makro elementi) i biostimulatorima (antistresni preparati na bazi aminokiselina) koji povećavaju otpornost masline na sušu (Kendal, Megafol, Polyamin, Siapton, Drin i dr.).

Tretiranje maslina preko lista

Razmaci između prskanja maslina mogu biti od 7 – 14 dana odnosno sukladno preporuci proizvođača. Ova sredstva  moguće je kombinirati zajedno sa zaštitnim preparatima protiv štetnika i bolesti na maslini.

Dodatno se za smanjenje posljedica suše mogu koristiti i razni agrotehnički zahvati kojima je cilj smanjenje utroška vode  i gubitka vlage iz tla kao što su plitka obrada, uništavanje korova, malčiranje (zastiranje tla), uklanjanje vodopija i dr.

Mlade nasade maslina uz gore navedeno potrebno je obavezno navodnjavati.


Pojavila se maslinova muha

Redovitim praćenjem maslinine muhe(Bactrocera oleae) na području Splitsko-dalmatinske županije bilježi se  ulov odraslih jedinki slabog do srednjeg intenziteta na otocima i većem dijelu obale, a na području  Kaštela i Žrnovnice  jakog inteziteta.

Pregledom zaraženih plodova sa područja Kaštela uočene su i žive ličinke maslinine muhe te se radi mjera opreza preporučuje uzorkovanje i pregled plodova.

Ukoliko je pregledom utvrđena zaraza na 10-15 % plodova (ubodi su u obliku klina ili zareza), opravdana je uporaba insekticida na osnovi dimetoata (Chromogor, Rogor 40, Perfethion, Calinogor) tretiranjem cijele krošnje.

U maslinicima u kojima nema zaraze može se nastaviti primjenom metode zatrovanih mamaca kojom suzbijamo odrasli oblik maslinine muhe prije odlaganja jaja u plod. Metoda ima učinkovite rezultate ako se primjeni na što širem području i obuhvati što veći broj maslina.


Redovito pregledajte maslinike!

Obilaskom maslinika uočene su značajnije štete i od maslinina svrdlaša(Rhynchites cribripennis). Upozoravamo maslinare da i dalje redovito,  jednom tjedno pregledavaju maslinike na prisutnost štetnika. Maslinin svrdlaš radi direktne štete na plodovima masline  do okoštavanja, a nakon okoštavanja  ubodeni i deformirani  plodovi slabije nakupljaju ulje.

Pregled se radi trešnjom grana u jutarnjim satima na bijelu podlogu te provjeravanjem ima li uboda i crnjenja maslina. Napadnuti plodovi crne, otpadaju ili vise u krošnji a na njima se uočavaju ubodi (jedna ili više crnih točkica). Također se ubodi mogu vidjeti i na zelenim plodovima.

Ukoliko je u masliniku veliki broj napadnutih plodova,  može se donijeti odluka o kemijskim mjerama suzbijanja štetnika, registriranim sredstvom Rogorom 40. Zaštitu provesti u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima prema uputama proizvođača.