Djeca i internet

Brošura  "Kako zaštititi dijete u svijetu interneta, mrežnih tehnologija i mobilnih telefona" uskoro će se naći u svim školama u Hrvatskoj, a sadrži praktične i korisne savjete vezane uz moguće ugroze i sigurnost na internetu, zaštitu privatnosti i osobnih podataka, način ponašanja i uporabe društvenih mreža. Primjerci nove, redizajnirane brošure o zaštiti djece i mladih na internetu odaslani su proteklog tjedna na adrese svih osnovnih škola u Republici Hrvatskoj kako bi se podijelili učenicima petih razreda na Dan sigurnijeg interneta, 6. veljače. Brošura je dio HAKOM-ova programa informiranja djece i roditelja koji se provodi suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja. Nova, osvježena brošura sadržajno je nadopunjena u odnosu na prethodnu brošuru i prilagođena je trenutnom stupnju razvoja mrežnih tehnologija i trendovima korištenja društvenih mreža, a sadrži i upute o sigurnosti na internetu, pravila ponašanja u virtualnom svijetu i upute o sprječavanju cyberbullinga. Sadrži korisne savjete i za roditelje, ali i rezultate prvog nacionalnog komparativnog istraživanja o sigurnosti djece na internetu.

Izvor: HAKOM, Zimo magazin

Istraživanje, koje je tijekom rujna i listopada prošle godine provedeno u sklopu projekta EU Kids Online, obuhvatilo je 1000 djece u dobi od 9 do 17 godina i njihove roditelje/skrbnike. Fokus istraživanja bio je na prednostima i rizicima korištenja interneta, s ciljem utvrđivanja razine korištenja interneta ovisno o uzrastu i socioekonomskim obilježjima djece, kako bi se dao bolji uvid u ulogu roditelja, učitelja i okoline u zaštiti djece od ugroza na internetu.