O provođenju mjera kontrole kretanja na javnim površinama

Stožer CZ Općine Dugi Rat postupio je po uputama Stožera CZ RH i Stožera CZ SDŽ, o provođenju mjera kontrole kretanja na javnim površinama, i s danom 21.03.2020. godine angažirao 2 komunalna redara JUO Općine Dugi Rat sa 1 vozilom i članove VP DVD-a Dalmacija Dugi Rat sa 1 vozilom koji su stavljeni na raspolaganje i ispomoć policijskim službenicima Policijske postaje Omiš u kontroli okupljanja javnih površina i dječjih i sportskih igrališta na čitavom području Općine Dugi Rat.
Stožer još jednom apelira na stanovnike Općine Dugi Rat da ne izlaze na javne površine bez iznimne potrebe (ljekarna. liječnik, opskrba namirnicama), i da prate sve upute Stožera CZ RH.

Izvor: Stožer CZ Općine Dugi Rat