Nova reforma zdravstva

Izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zdravstvenom osiguranju, od početka 2023. bit će u primjeni mjere nove zdravstvene reforme koju je osmislio tim ministra Vilija Beroša. Između ostaloga, reforma predviđa uvođenje redovnih sistematskih pregleda za sve građane, reorganizaciju bolničkog sustava i reguliranje rada između javnog i privatnog zdravstvenog sustava.
Drugi važan dio reforme je organizacijska struktura zdravstvenog sustava - u primarnu razinu zaštite uključuju se psihološka i logopedska djelatnost te fizikalna terapija. Sanitetski prijevoz izmješta se u djelatnost zavoda za hitnu medicinu. Unapređuje se postupanje hitne medicinske službe 'brisanjem' županijskih granica, uvode mobilne ljekarne i jačaju mobilne ambulante.
Novost je i osiguravanje zdravstvene zaštite za studente izvan mjesta prebivališta/boravišta u posebnim ordinacijama. Uređuje se i rad turističkih ambulanti. Reorganizacija bolničkog sustava uključuje novu kategorizaciju bolnica, ali i prenošenje upravljačkih prava općih bolnica na državu. Izvanbolnička specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita, specijalne bolnice, lječilišta i poliklinike ostaju u upravljačkoj nadležnosti županija.
Tercijarna razina zdravstvenih ustanova, koja uključuje KBC-ove, KB-ove i klinike, kao i do sada, ostaje u nadležnosti države. Dodatno se regulira obavljanje dopunskog rada tako da se uvjetuje učinkovito upravljanje listama čekanja u javnom zdravstvu, rekao je ministar zdravstva.

Izvor: Hina

Povezani članci

Who's Online

We have 59 guests and no members online