Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split-Solin

Do kraja 2023. u Splitu i Solinu će se izgraditi kilometri vodovodne i kanalizacijske mreže. Naime, potpisivanjem Ugovora o sufinanciranju projekta “Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin", kreće realizacija velikog infrastrukturnog projekta ukupne vrijednosti gotovo 1,8 milijardi kuna. 68,71 posto troškova financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Preostalih 444.093.449,22 kuna ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima. Nositelj projekta je Vodovod i kanalizacija Split, a realizira ga u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike, Hrvatskim vodama, gradovima Splitom i Solinom te općinama Klis, Dugopolje i Podstrana. Ukupno trajanje realizacije projekta je četiri godine, odnosno razdoblje od 2019. do 2023. godine. Projektom će se retroaktivno financirati ulaganja u rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za potrebe realizacije projekta, kao i sve plaće djelatnika VIK-a na projektu.

Izvor: DalmacijaDanas

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima te dati značajan doprinos unaprjeđenju kvalitete života stanovnika gradova Splita i Solina te općina Klis, Dugopolje i Podstrana, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split – Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom. Osim veće priključenosti na vodoopskrbni i sustav odvodnje, jedna od najznačajnijih dobrobiti projekta je očuvanje okoliša i čistije more na širem splitskom području.

Na području Podstrane iznad državne ceste će se proširiti kanalizacijska mreža i znatno poboljšati sustav vodoopskrbe izgradnjom novih crpnih stanica i vodosprema.  Visoke zone Strožanca i Gornje Podstrane će dobiti vodoopskrbu. Eh da ju je produžiti do žednih starih sela u Općini Dugi Rat...

Povezani članci

Who's Online

We have 130 guests and no members online