Porezi, odbici, trošarine, nameti.. što nas sve čeka u 2018.?

U 2017. godinu Hrvatska je ušla s reformom poreznog sustava koja je značila izmjenu čak 15 zakona, onih koji, primjerice, reguliraju porez na dohodak, dobit, dodanu vrijednost, no pojedine odredbe iz tog poreznog paketa na snagu će stupiti tek od 1. siječnja 2018. godine. Tako je s odgodom planirano uvođenje poreza na nekretnine, ali je Vlada u međuvremenu od njega odustala, pa Ministarstvo financija od 1. siječnja mora voditi računa samo o tome da počinje primjena odredbi Zakona o PDV-u i Zakona o porezu na dohodak. Novost je tako da će u sustav PDV-a ulaziti samo oni čiji je prihod veći od 300 tisuća kuna, što je 70 tisuća kuna više nego dosad. Na isti način se povećava i prag za plaćanje paušalnog poreza na dohodak. Uz to, obveznicima PDV-a omogućit će se odbitak čak 50 posto PDV-a ako kupuju novi automobil za svoju tvrtku, pod uvjetom da on nije skuplji od 400 tisuća kuna, a razmišlja se i o mogućnosti da se ta mjera proširi i na brodove koji se koriste u poslovne svrhe, piše Novi list.

Izvor: Novi List

Nova veća zaštita predviđena je i za starije građane Hrvatske, pa se u zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji prvi put starije osobe navode kao skupina koja uživa posebnu zaštitu. Tako nasilje u obitelji postaje i zanemarivanje potreba starijih koje dovodi do patnje, primjerice ako djeca starije nepokretne roditelje ostave cijeli dan same kod kuće, bez hrane i vode, ili im ne daju lijekove...

Vrijede i nova pravila u financiranju lokalne zajednice, pa će tako županije, gradovi i općine dobiti cijeli iznos poreza na dohodak, što uključuje i porez na prihod od kamata na štednju, a kolač se dijeli tako da 60 posto pripada općini ili gradu, županija dobiva 17 posto, udio za decentralizirane funkcije je šest posto, a udio za fiskalno izravnanje 17 posto.

PROČITAJTE VIŠE..

Povezani članci

Who's Online

We have 273 guests and no members online