SPLITB2B: Drukčiji pristup promociji Dalmacije i Hrvatske

Proteklog vikenda u splitskom hotelu Cornaro u organizaciji Udruge destinacijskih menadžment kompanija Dalmacije (UDMKD) održana je prva međunarodna konferencija i poslovna radionica turizma posebnih interesa SPLITB2B (Special Interest Tourism Workshop). Riječ je o jedinstvenoj poslovno – turističkoj burzi u RH, B2B događaju za turizam posebnih interesa na kojem je sudjelovalo čak 56 poslovnih subjekata iz trinaest zemalja s tri kontinenta od čega 38 iz RH i regije (predstavnici ponuđača) i 18 predstavnici kupaca iz zemalja diljem svijeta. Tema ovogodišnjeg skupa bila je "Food & Wine“ turizam, a cilj uspostava poslovnih partnerstva koja će rezultirati novim turističkim dolascima gostiju visoke platežne moći u periodu pred i posezone. Uz poslovni dio održao se i trosatni B2B workshop, a u promotivnom dijelu kupcima je na dvodnevnom druženju predstavljena Splitsko-dalmatinska županija kao turistička destinacija, a isti je uključio obilaske Omiša, Trogira, Klisa, Splita i otoka Brača, što je, vjerujemo, bilo ključno za buduću suradnju, doživjeti u punini destinaciju kako bi je kao agenti mogli što bolje prezentirati i prodavati.

- "Cilj radionice i konferencija je bio uspostava poslovnih partnerstva koja će rezultirati novim turističkim dolascima gostiju visoke platežne moći u periodu pred i posezone u RH. Ove godine krenuli smo kao pilot projekt, no dugoročni koncept je da radionica bude svake godine s različitom temom tj. konceptom sukladno potražni i interesu tržišta, a želje je da radionica prati tri teme" - rekao je Jurica Glavina, organizator i predsjednik UDMKD-a čiji su članovi destinacijske menadžment kompanije s područja Splita i Dalmacije.