Inovacijama do konkurentnog i održivog razvoja zdravstvenog turizma

Klaster medicinskog turizma u četvrtak 5. prosinca 2013. godine u prostorima specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Biokovka u Makarskoj predstaviti će javnosti praktične učinke svog rada kroz povezivanje članova sa međunarodnim tržištima, poticanje inovacija i izgradnju kvalitetne zdravstvene infrastrukture za razvoj zdravstevnog turizma u RH te stvaranje konkurentnijeg turističkog proizvoda ...

ZDRAVSTVENI TURIZAM

Piše: MB
Izvor: Klaster medicinskog turizma

Hrvatska ima velike potencijale u zdravstvenom turizmu koje su već odavno prepoznali radnici u zdravstvu i turizmu, a u kojoj mjeri će "okrupnjeni" u klasteru uspjeti u privlačenju gostiju zainteresiranih za kvalitetni zdravstveni i medicinski turizam u prekrasnim ambijentima lijepe naše, te u pozicioniranju RH kao globalno poznate destinacije za ovaj rastući trend u turizmu, zavisi ponajprije o sustavnom radu i viziji klastera medicinskog turizma, te svekolikoj podršci struke obje djelatnosti.

Zdravstveni turizam

Prisutnima će se na skupu koji počinje u 14.30 sati u Makarskoj obratiti gosp. Vice Barbir iz specijalne bolnice Bikovka, direktor Klastera medicinskog turizma Goran Nedoklan i Vinko Tranfić, jedan od najistaknutijih fizikalnih terapeuta u RH koji će demonstrirati inovativne balansne tehnike u liječenju kralježnice, te predstaviti nekoliko svojih inovacija: stol za balansirajuću masažu, sjedalica za vježbanje i TRANFIX – traka za terapiju i vježbanje.