Hrvatski dizajneri u akciji – Edukacija

“Hrvatski dizajneri u akciji – Edukacija” prva je u mogućem nizu akcija kojima dizajneri žele ukazati na bitne probleme u državi te izraziti podršku Cjelovitoj kurikularnoj reformi u trenutku kad je njezin nastavak opstruiran. Cilj akcije je i promocija dizajna kao aktivnog čimbenika društvene promjene.

Izvor: Dizajn.hr