Dugoratska Olimpijada: Nastup KUD Trbušni ples Split

Kulturno umjetničko društvo "Trbušni ples Split" osnovano je 2013. godine s ciljem razvoja i unapređenja kulturno umjetničkih djelatnosti kroz aktivno bavljenje Orijentalnim plesom, folklorom, izradom orijentalnih kostima te strukovnim usavršavanjem članova Udruge. Također, udruga priređuje i organizira kulturne manifestacije te festival trbušnog plesa "Kawkab al Sharq". Udrugu je osnovala splićanka Ines Miočić, a već 5 godina u Splitu podučava ovu umjetničku plesnu formu. Večeras će nam se u Dugom Ratu u okviru zabavnog programa tradicionalne "DUGORATSKE OLIMPIJADE" predstaviti KUD Trbušni ples Split i njihove članice, Ines Miočić, Natalia Bodrožić, Nikolina Mojtić, Marija Basić i Pavla Petrić.

Piše: Ana Brničević