Priopćenje načelnika o sufinaciranju troškova dječjeg vrtića

Poštovani roditelji, na 13. sjednici Općinskog vijeća Općine Dugi Rat od 30. lipnja 2022. godine u tijeku rasprave zaključeno je da će se Odluka o sufinanciranju troškova boravka djece s područja Općine Dugi Rat u dječjim vrtićima na područjima drugih jedinica lokalne samouprave za pedagošku 2022/2023. godinu revidirati na način da će Općina sufinancirati troškove boravka djece do iznosa koji će osigurati da cijena boravka u jaslicama/vrtiću bude istovjetna cjeniku dječjeg vrtića "Dugi Rat“.

Piše: Tonči Bauk
Izvor: Općina Dugi Rat