Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat, objavio je javni POZIV za predlaganje programa javnih potreba u područjima kulture, sporta i ostalih društvenih djelatnosti Općine Dugi Rat za 2018. godinu. Za sredstva koja se osiguravaju u proračunu Općine Dugi Rat za 2018. godinu svoje programe mogu prijaviti ustanove, udruge, društva ili osobe čije je sjedište na području općine Dugi Rat ili obavljaju djelatnost na tom području. Prijedlozi programa pripremljeni na način prenesen u nastavku teksta dostavljaju se poštom ili na protokol Općine zaključno s 13. listopada 2017. Programi koji budu prihvaćeni sufinancirati će se sukladno mogućnostima proračuna Općine Dugi Rat. Nažalost, ni ove godine u područje kulture nije uvršteno Dugoratsko ljeto, za koje se u pravilu javni natječaj raspiše takoreći pred njegov početak (mjesec svibanj).
 

Javni poziv za javne radove

Na temelju utvrđenog i od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odobrenog Programa javnih radova na području Općine Dugi Rat za 2017. godinu, a u sklopu Mjera za poticanje zapošljavanja, općinski načelnik Općine Dugi Rat objavio je javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnim radovima (društveno koristan rad) na području Općine Dugi Rat. Traži se 10 radnika na vrijeme od šest mjeseci koji će se baviti radovima na zaštiti i očuvanju okoliša te spomenika kulture. Cjelokupni tekst javnog poziva pročitajte ovdje, a u nastavku i opis poslova..
 
Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje upravitelja Vlastitog pogona općine Dugi Rat pozvalo je samo jednog kandidata - g. Stipu Marasa - na pisano testiranje koje se održalo u utorak, 18. travnja 2017. s početkom u 10 sati u prostorijama općinske vijećnice Općine Dugi Rat. Ostalim podnositeljima prijava za javni natječaj dostaviti će se pisana obavijest o razlozima zbog kojih ih Povjerenstvo ne smatraju dovoljno dobrim kandidatima za upravitelja Vlastitog pogona općine Dugi Rat. Rezultati Marasovog pisanog testa bit će objavljeni istog dana na oglasnoj ploči Općine Dugi Rat, a usmeni intervju, ovisno o rezultatima pisanog testa, trebao se provesti istog dana u 12:30 sati.
 
Općina Dugi Rat poziva u utorak, 11.4. sve zainteresirane nositelje prava na javni uvid o izradi parcelacijskog elaborata za provedbu dokumenta ili akata prostornog uređenja te geodetskog elaborata za evidentiranje stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica, a sve temeljem lokacijske dozvole za regulaciju lijevog pritoka bujice Soline i uređenje prometnice na dijelu kat.čest. 8849 i 8841/1 k.o. Jesenice. Pozivaju se na predočenje elaborata od strane ovog geodetskog Ureda svi upisani posjednici, vlasnici i stvarni nositelji prava na k.č.z. 8630/2, 8561/3, 8841/3, 8372, 8367, 8561/2, 8561/2, 8369, 8560, 8559/2, 8375, 8559/1, 8555/1, 8555/4, 8550, 8551, 8376, 8513, 8377 k.o. Jesenice, u utorak, 11.04.2017. g. (utorak), u prostorije Općine Dugi Rat, u vremenu od 10 do 11 sati. Parcelacijski elaborat je izradio Davor Viro, inženjer geodezije.
 
Općina Dugi Rat objavila je javni natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području općine Dugi Rat na temelju pisanog ugovora u trajanju od jedne godine. Rok za dostavu ponuda je 5. travnja 2017. do 12:00 sati na protokol Općine bez obzira na način dostave. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu naručitelja - Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat s naznakom: "Ne otvaraj". Popis dokumentacije kao i cjeloviti tekst natječaja objavljen je na web stranici Općine Dugi Rat (- www.dugirat.hr). Javno otvaranje ponuda obaviti će Povjerenstvo za pripremu i provedbu javnog natječaja 5.4.2017. u 12:15 sati u prostorijama Općinske vijećnice. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se uzeti u razmatranje. Ponuditelji mogu dostaviti samo jednu ponudu. Priloge natječaja možete pronaći i u nastavku..
 
Općinski načelnik Općine Dugi Rat 02. ožujka 2017. raspisao je javni natječaj za imenovanje Upravitelja Vlastitog pogona Općine Dugi Rat. Traži se 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca. Osim općih uvjeta za prijam u službu propisanih člankom 12. ZSN-a, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, nevedene u detaljima natječaja u nastavku članka.
Na web stranici Općine Dugi Rat www.dugirat.hr objaviti će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Dugi Rat objaviti će se i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet (5) dana prije održavanja provjere.
Prijave na natječaj sa traženim dokazima (navesti kontakt broj telefona ili mobitela) dostavljaju se na adresu: Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 DUGI RAT u roku od petnaest (15) dana od dana objave natječaja u "Narodnim novinama“ uz naznaku /natječaj za upravitelja/. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Obavijest i upute kandidatima možete preuzeti na ovoj poveznici (PDF).
 
Komisija za dodjelu javnih priznanja Općine Dugi Rat uputila je javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Dugi Rat za 2016. godinu. Pozivaju se građani, udruženja građana, društvene organizacije, mjesni odbori, sve pravne osobe, općinski načelnik, te vijećnici Općinskog vijeća Općine Dugi Rat na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Dugi Rat za 2016. godinu do zaključno 20. veljače 2017. godine. Javna priznanja Općine Dugi Rat dodjeljuju se fizičkim i pravnim osobama za uspjehe u radu kojima pridonose razvoju Općine Dugi Rat ili pojedinih njenih djelatnosti. Javna priznanja Općine Dugi Rat dodjeljuju se kao:
1. proglašenje počasnim građaninom Općine Dugi Rat,
2. nagrada Općine Dugi Rat:
   a/ nagrada za životno djelo,
   b/ godišnja nagrada:
      - osobna nagrada,
      - skupna nagrada,
3. plaketa "Grb Općine Dugi Rat".
 

Mještani, prijavite nepropisno odbačeni otpad

Općina Dugi Rat u prosincu 2016. uspostavila je sustav zaprimanja obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada. Pozivaju se mještani općine da ukoliko primijete nepropisno odbačen otpad, da pomognu općinskim službama na način na popune ovaj obrazac i isti dostave kao privitak na e-mail komunalno.redarstvo @ dugirat.hr ili na sporu poštansku adresu Općina Dugi Rat, Poljička cesta 133, 21315 Dugi Rat. Općina Dugi Rat, uspostavlja sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada, putem nadležnog komunalnog redara koji će nakon zaprimanja prijava i evidentiranja lokacija o tome voditi i bazu podataka i provoditi nadzor radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada i eventualnih počinitelja s posebnim naglaskom i nadzorom lokacija na kojima je u prethodne dvije godine evidentirano postojanje odbačenog otpada te o tome sastavljati polugodišnja izvješća.
 
Općina Dugi Rat u studenom 2016. raspisala je javni natječaj za imenovanje Upravitelja Vlastitog pogona Općine Dugi Rat – tražio se 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca. No umjesto novog upravitelja dobili smo - poništen natječaj. Načelnik naše općine Jerko Roglić krajem prošle godine poništio je ovaj javni natječaj, o čemu su obavješteni i kandidati prijavljeni na natječaj te javnost na službenim općinskim stranicama - dugirat.hr. O razlozima poništenja natječaja ni slova.
 
Svečana dodijela nagrada našim nadarenim učenicima i studentima za postignute školske i studentske uspjehe u 2016. održana je u srijedu, 21.12.2016. u prostorijama nekadašnjeg kina Dalmacija Dugi Rat. U svečanost nas je uvela pjesma klape "Elektrodalmacija", a nakon pozdravnog govora načelnika općine Jerka Roglića pristupilo se dodijeli nagrada najboljim učenicima i studentima s područja naše općine, te vatrogascu godine Miru Mimici, popularnom Papi iz DVD "Dalmacija" Dugi Rat. U nastavku pogledajte video prilog, snimku svečane dodijele nagrada našim nadama i vatrenom i pouzdanom Miru..
 
Svečana dodjela nagrada našim najboljim učenicima i studentima održati će se u srijedu, 21. prosinca 2016. u kino dvorani Dugi Rat s početkom u 18 sati. Tom lijepom prigodom biti će proglašen i najbolji vatrogasac 2016. godine sa područja naše općine. Najbolji sportaši ni ove godine neće biti proglašeni, no svečanost će pjesmom uveličati klapa "Elektrodalmacija" iz Splita.

I ove se godine izgleda nastavlja lani uvedena "inovacija" - IZOSTANAK dotad tradicionalne predbožićne svečane sjednice općinskog vijeća. Izgleda da je općinarima "dosta" jedna svečana sjednica godišnje, ona povodom Dana Općine i praznika Svetog Josipa, a izgleda da su se ionako naši  vjećnici proteklih dana dobro "nasjedili" dogovarajući nedavno usvojeni proračun Općine za 2017. i plana nabave za 2017.

Šteta, imali smo još jedan lijepi običaj u ovo predbožićno vrijeme saznati presjek onoga što su djelatnici naše lokalne samouprave predvođene načelnikom te našim vjećnicima konkretno od lani zacrtanih planova i ostvarili, saznati nešto više o proračunu općine za Novo Lito i o tome na što će se naš novac utrošiti, na koje javne stvari, koje projekte, koje programe, koje planove, koliko će se pri tom sufinacirati kultura, a koliko sport, hoće li i socijalna davanja biti izdašna kao dosad ili nešto malo manja, a onda bi umjesto našeg vječnog načelnika na scenu stupila naša mladost, bilo članovi KUD-a "Dalmacija", brojni pomladak KUD-a i njihov sve bolji orkestar, bilo naši vrlo dobri i odlični učenici i studenti, ponajbolji sportaši te prvi vatrogasac među jednakima, pa bi svi prisutni u dvorani nekadašnjeg kina "Dalmacija" lipo čestitali i zapljeskali svakom našoj nadi, njihovim učiteljicama i učiteljima te ponosnim roditeljima u publici...